Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Informační portál o dotacích pro podnikatele

přináší

Pro více informací volejte
800 505 565

Smart grids I. (distribuční sítě)

Typickým projektem, který bude moci čerpat dotaci v rámci programu Smart grids I., bude např. nasazení vyššího počtu dálkově ovládaných prvků v distribuční soustavě na hladině vysokého napětí. Program do roku 2020 rozdělí mezi žadatele necelou 1 mld. korun.

Obor podnikání: Energetika Výše dotace: 0,5 - 100 mil. Kč
Velikosti podniků: Malý podnik, Střední podnik, Velký podnik Stav výzvy: Program v současné době není otevřen
Dotace na: modernizace distribučních soustav

Jaké aktivity budou podporovány?

 • Komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách.
 • Nasazení dálkově ovládaných úsekových odpínačů a vypínačů na vedeních vysokého napětí (vn).
 • Realizace dálkově ovládaných distribučních stanic vn/nn.
 • Doplnění stávajících úsekových odpínačů/vypínačů a distribučních stanic o dálkové ovládání.
 • Nasazení zařízení pro dálkové sledování a vyhodnocování klimatických vlivů s následnou automatizací prvků distribuční soustavy.
 • Nasazení inteligentních prvků pro řízení a automatizaci vícenapáječové sítě vn a mřížové, případně polomřížové sítě nízkého napětí (nn).
 • Osazení distribuční gransformátorů vn/nn s automatickou regulací pod zatížením.
 • Osazení linkových kondicionérů na vedení nn.
 • Nasazení automatického řízení úrovně napětí.
 • Realizace systému regulace jalového výkonu výroben na hladině vn a nn apod.
 • Nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách.
 • Nasazení ovládaných úsekových odpínačů a vypínačů na vedení vn.
 • Realizace dálkově ovládaných distribučních stanic vn/nn
 • Doplnění stávajících úsekových odpínačů/vypínačů a distribučních stanic o dálkové ovládání apod.
 • Nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách.
 • Osazení distribučních transformátorů vn/nn s automatickou regulací pod zatížením.
 • Osazení linkových kondicionérů na vedeních nn.
 • Nasazení automatického řízení úrovně napětí.
 • Realizace systému regulace jalového výkonu výroben na hladině vn a nn.
 • Nasazení automatického snížení přetoků jalového výkonu do nadřazené soustavy.
 • Řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě.
 • Realizace technologie inteligentního měření na hladině nn včetně komunikačních jednotek, odečtové centrály a úprav technického dispečinku.
 • Implementace řídicího systému lokální bilance včetně analýzy, predikce a algoritmizace chování portfolia odběrných míst pro úpravu logiky spínání řiditelné zátěže u odběratelů.
 • Výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách.
 • Osazení technologie pro měření kvality na distribučních stanicích vn/nn.

Na co se vztahuje dotace?

 • Dlouhodobý hmotný majetek.
 • Nezbytný dlouhodobý nehmotný majetek (nutný k provozu hmotného majetku).
 • Ekologické studie (posudek přínosů aplikace prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách).

Pro koho je program určen?

 • zejména pro velké a střední podniky
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze

Výše dotace

Míra podpory činí 40 % způsobilých výdajů. Bližší informace budou uvedeny v příslušné výzvě.

Chci konzultovat svůj projekt

vyplňte kontaktní údaje a my se vám ozveme
nebo volejte na zelenou linku +420 800 505 565

Na dotazy odpovídá

Daniel Žáček

Senior Project Manager
Garant programu

Dotazník žadatele o dotaci

Zjistěte, které dotační programy jsou pro vás vhodné.

Aktuality e-mailem

Zanechte váš e-mail, abyste o aktuálních dotačních možnostech věděli jako první

Nesprávný formát e-mailu.

Dotační rádce

O poslední dotace EU na firemní výzkum, vývoj a inovace je velký zájem

4 dotační programy, 312 firem a 8 měst. Taková jsou čísla z právě ukončené šňůry...

Poslední velké peníze na výzkum a vývoj

V létě je tu poslední možnost získat velké peníze na výzkumné, vývojové a...

Vysokorychlostní internet? Březnovému vyhlášení výzvy už nic nebrání

Výzva v dotačním programu Vysokorychlostní internet bude vyhlášena pravděpodobně...

Zobrazit vše
 • bezplatná konzultace vašeho záměru
 • příprava dotačního projektu
 • zpracování žádosti o dotaci
 • realizace výběrového řízení
 • administrace projektu po schválení dotace
Chci se poradit
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace