OPPIK končí, nové programy nastoupí už v říjnu

Navštívit

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Informační portál o dotacích pro podnikatele

přináší

Pro více informací volejte
800 505 565

Hlavní změny v nastavení OPPIK

Hlavní změny v nastavení OPPIK

14. srpen 2014

Evropskou komisí právě posuzovaný OPPIK stále ještě není rozpracován do roviny dotačních programů. Nelze tedy s naprostou jistotou stanovit, které aktivity budou v příštích sedmi letech oprávněné získat dotaci. Z posledních jednání o podobě OPPIK však vyplynulo několik zajímavých úprav, které stojí za zmínku.

Kategorie: Novinky OPPIK

OPPIK je vnitřně rozdělen do pěti prioritních os, z nichž jsou čtyři určeny na podporu investic a pátá slouží jako zdroj financování technické pomoci při implementaci stanovených cílů. První čtyři prioritní osy jsou dále rozděleny na specifické cíle, z nichž budou v nejbližších týdnech vytvořeny programy podpory.

Podíl prioritních os na celkové alokaci OPPIK

Prioritní osa Podíl na celkové alokaci Celkem (Kč)
1. Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace 31 % 42,5 mld.
2. Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP 20,7 % 28,3 mld.
3. Účinné nakládání s energií 28,2 % 38,7 mld.
4. Rozvoj vysokorychlostních sítí a ICT 17,2 % 23,6 mld.
5. Technická pomoc 2,9 % 4 mld.
Celkem OPPIK 100 % 137,1 mld.

 

Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

První prioritní osa je rozpracována nejpodrobněji. Lze v ní identifikovat některé dotační programy, které přímo naváží na právě skončené rozpočtové období – např. Potenciál či Inovace. Podporu bude moci získat projekt založení či rozvoje podnikového výzkumného a vývojového centra, případně zavedení inovace do výroby a její umístění na trh. OPPIK myslí i na ochranu duševního vlastnictví a marketingové inovace. U projektů bude nutné prokázat jejich vazbu na jasně definovanou a životaschopnou strategii rozvoje firmy.
Poměrně nečekané je i rozšíření možných příjemců o subjekty veřejné správy – státní správa, samospráva, podřízené organizace a svazky obcí. Je však stále otázkou, ke kterým programům budou žadatelé z řad veřejné správy připuštěni.

 

Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

Druhá prioritní osa umožní podporu začínajících podniků s kratší než pětiletou historií, pro něž jsou připraveny dotace na poradenství a rekonstrukci nemovitostí. Peníze budou ovšem připraveny i pro projekty usnadňující vstup na zahraniční trhy. O podporu budou moci žádat i podniky provozující služby spojené s cestovním ruchem ve venkovských oblastech a podnikatelské inkubátory.
Rekonstrukce současných výrobních provozů a brownfieldů bude moci být prováděna i municipalitami. V takovém případě však bude potřebné jasně definovat, že rekonstruované nemovitosti využijí malé a střední podniky. MSP mohou připravovat i projekty na rozvoj lidských zdrojů, mimo jiné tedy školící střediska.

 

Účinné nakládání s energií

Třetí prioritní osa usiluje o zvýšení podílu energie vyrobené z alternativních zdrojů a energetické účinnosti podnikatelského sektoru. Dotace budou dostupné pro podniky všech velikostí, dokonce i pro podnikatele v zemědělství, potravinářství a maloobchodní organizace. Velké podniky budou primárním příjemcem evropských peněz u zlepšování distribučních sítí a rozvoje tepelných rozvodů. Vzhledem k poměrné blízkosti definovaných specifických cílů lze očekávat, že třetí prioritní osa bude přeměněna do jednoho či dvou dotačních programů.

 

Rozvoj vysokorychlostních sítí a ICT

Modernizace připojení k internetu a větší zapojení ICT řešení do ekonomiky jsou hlavní dvě oblasti, jež se chystá podpořit čtvrtá prioritní osa. Lepším připojením k internetu OPPIK rozumí vysokorychlostní řešení s využitím optických prvků alespoň 30 Mbit/s, nová pasivní infrastruktura se má budovat zejména v oblastech budoucího stavebního rozvoje. OPPIK předpokládá v této oblasti podporu ve výši 50 % bez ohledu na velikost podniku, dotace může být i vyšší, pokud se projekt uskuteční v méně rozvinutých oblastech.

Malé, střední i velké podniky mohou získat i dotaci na tvorbu moderních digitálních služeb a aplikací či poskytování sdílených služeb a datových center. Velké podniky budou oprávněnými žadateli pouze při investicích, jejichž realizace povede ke snížení nákladů malých a středních podniků.

Pro aktuální stav dotačních příležitostí si prostudujte rubriku Dotační programy, která je průběžně aktualizována.

Dotazník žadatele o dotaci

Zjistěte, které dotační programy jsou pro vás vhodné.

Aktuality e-mailem

Zanechte váš e-mail, abyste o aktuálních dotačních možnostech věděli jako první

Přihlášením k odběru newsletteru souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Nesprávný formát e-mailu.

Aktuální dotační programy

Nemovitosti - Pomoc po tornádu rekonstrukce a rozšíření objektů zasažených tornádem
Inovační vouchery nákup expertních služeb v oblasti inovací
Zobrazit vše
  • bezplatná konzultace vašeho záměru
  • příprava dotačního projektu
  • zpracování žádosti o dotaci
  • realizace výběrového řízení
  • administrace projektu po schválení dotace
Chci se poradit
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Informace o zpracování osobních údajů