Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Informační portál o dotacích pro podnikatele

přináší

Pro více informací volejte
800 505 565

Spolupráce

Program Spolupráce rozvíjí inovační sítě – klastry, technologické platformy a další typy kooperačních sítí. Jedná se o nástroje zintenzivnění společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit podnikatelských subjektů a výzkumné sféry. Program Spolupráce přispěje k posílení vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni a umožní rozvoj ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplnění konceptu inteligentní specializace. 

Klastr musí mít alespoň 15 na sobě nezávislých členů, z toho alespoň 1 musí být organizace pro výzkum a šíření znalostí a 60 % členů musí být MSP.

Obor podnikání: Zpracovatelský průmysl, Technologie, Věda a výzkum, IT a telekomunikace, Vzdělávání Výše dotace: až 40 mil. Kč
Velikosti podniků: Malý podnik, Střední podnik, Velký podnik Stav výzvy: Program je v současné době otevřen
Dotace na: podpora vytváření klastrů a technologických platforem Termín pro plné žádosti: od 22. 6. 2020 do 30. 9. 2020

Jaké aktivity budou podporovány?

1) Klastry   

 • a) kolektivní výzkum - výzkumné a vývojové aktivity, které odpovídají inovačním potřebám zejména malých a středních podniků daného průmyslového odvětví nebo specifické technologické oblasti v rámci klastru; výsledky VaV aktivit musí být využitelné především malými a středními podniky a budou pro ně představovat ekonomický přínos
 • b) sdílená infrastruktura - založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací
 • c) internacionalizace klastru - navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (se zaměřením na budoucí výzvy a klíčové technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy apod.
 • d) rozvoj klastrové organizace – aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí marketing, networking apod.

2) Technologické platformy (TP) - nejsou součástí aktuální výzvy

 • a) koordinační činnosti vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích - v oblasti řešení průmyslových (a souvisejících společenských) výzev daného dovětví a uplatnění nových technologií; navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými platformami (ETP) a zapojování českých výzkumných organizací a podniků do jejich činnosti; koordinace českých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací v přistupu do programu Horizont 2020 a dalších evropských programů.
 • b) aktivity směřující k rozvoji oboru a TP, zlepšení inovačního prostředí, odstraňování identifikovaných bariér jeho rozvoje, sdílení znalostí a informací, další rozpracování strategických dokumentů, iniciace výzkumných a vývojových projektů.

3) Kooperační inovační sítě - nejsou součástí aktuální výzvy

 • podpora vytváření a rozvoje kooperačních sítí založených na spolupráci malých a středních podniků; podpora je určena na správu a řízení sítě a koordinaci společných aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací; kooperační inovační sítě nemají samostatnou právní subjektivitu a jsou spravovány existující organizací

Min. počet partnerů je předpokládán v rozsahu 3-4 malých a středních podniků, účast dalších partnerských subjektů a organizací není omezena. Další podmínky budou stanoveny v jednotlivých výzvách.

Na co se vztahuje dotace?

 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - stavby, technické zhodnocení, stroje a zařízení, SW, licence, nájem (pouze u aktivity 1b)
 • osobní náklady, služby poradců, expertů, studie, náklady výzkumných a vývojových projektů – tj. zejména osobní náklady výzkumných pracovníků, smluvní výzkum a další nezbytné externí služby pro účely výzkumného projektu (pouze u aktivity 1a)
 • Mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagace, semináře, konference (aktivity 1c, 1d), nájem, správa zařízení klastru, materiál (pouze aktivita 1d)

Pro koho je program určen?

 • Pro aktivity 1)2) příjemcem podpory může být účelově zřízené zájmové sdružení podnikatelů (zejména malých a středních podniků) spolu s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí či jinými institucemi a organizacemi, pokud směřuje k naplňování cílů stanovených v části 3 tohoto programu. Příjemce podpory musí mít ve svých stanovách zakotveno, že jednou z jeho hlavních činností je podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti.
 • Pro aktivitu 3) mohou být příjemcem podpory podnikatelské subjekty, organizace pro výzkum a šíření znalostí či subjekty inovační infrastruktury (vědeckotechnické parky, inovační centra, oborová sdružení apod). pro klastry, občanská sdružení, sdružení právnických osob, výzkumné organizace.

Výše dotace

Konkrétní výše dotace bude upřesněna po vyhlášení výzvy.

U aktivity kolektivní výzkum (1a) dosáhne dotace pro malé podniky výše 45 %/ 70% způsobilých nákladů na experimentální vývoj/ průmyslový výzkum a  pro střední podniky 35 %/ 60% způsobilých nákladů na experimentální vývoj/ průmyslový výzkum. U ostatních aktivit v rámci klastru (1b, 1c, 1d) by měla dotace činit až 50 % způsobilých nákladů. 
 

klíčová hodnotící kritéria

 
 • vysoký tržní potenciál plánovaných výsledků
 • aplikační potenciál technologie – zlepšení výkonnosti / využitelnosti technologie vedoucí k posunu odvětví kupředu, množství projektů, při kterých byl klastr během posledních pěti let příjemcem dotace
 • technologický posun – novost a náročnost řešení
 • adekvátní personální a technologické kapacity pro realizaci projektu
 • hospodárný rozpočet

 

POJMY

 • Klastr – Organizované seskupení odvětvově nebo průřezově zaměřených nezávislých podnikatelských subjektů, zejména malých a středních podniků, organizací pro výzkum a šíření znalostí a dalších podpůrných institucí, jehož účelem je podporovat a povzbuzovat inovace prostřednictvím sdílení infrastrukturních kapacit, výměny informací, poznatků, jakož i účinným podílem na transferu znalostí a spolupráci mezi podniky a dalšími organizacemi klastru. 
 • Technologická platforma - Oborové seskupení sdružující průmyslové podniky, oborová sdružení a svazy, výzkumné a finanční instituce, národní orgány veřejné správy, asociace uživatelů a spotřebitelů podílející se na výzkumu, vývoji a inovacích ve strategicky významné technologické oblasti na národní nebo mezinárodní úrovni. Cílem technologických platforem je vytvořit, podporovat a naplňovat střednědobé až dlouhodobé vize technologického vývoje, které významně ovlivňují budoucí hospodářský růst, konkurenceschopnost a trvale udržitelný rozvoj v České republice i v Evropě.

Chci konzultovat svůj projekt

vyplňte kontaktní údaje a my se vám ozveme
nebo volejte na zelenou linku +420 800 505 565

Na dotazy odpovídá

Alexandra Krejzová

Project Manager
Garant programu

Dotazník žadatele o dotaci

Zjistěte, které dotační programy jsou pro vás vhodné.

Aktuality e-mailem

Zanechte váš e-mail, abyste o aktuálních dotačních možnostech věděli jako první

Přihlášením k odběru newsletteru souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Nesprávný formát e-mailu.

Dotační rádce

3 dotační programy na podporu výměny know-how mezi výzkumným a soukromým sektorem

Inovujete, zkoumáte, vyvíjíte? Zjistěte více o 3 zajímavých dotačních...

7 praktických rad k projektům na Vysokorychlostní internet: administrace a výběrová řízení

Chcete přivést vysokorychlostní internet do míst, kde zatím není? Poradíme vám,...

Jak získat dotaci na podporu vysokorychlostního internetu

Rádi byste Česko pokryli vysokorychlostním internetem? Až 200 milionů Kč teď...

Zobrazit vše
 • bezplatná konzultace vašeho záměru
 • příprava dotačního projektu
 • zpracování žádosti o dotaci
 • realizace výběrového řízení
 • administrace projektu po schválení dotace
Chci se poradit
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Informace o zpracování osobních údajů