OPPIK končí, nové programy nastoupí už v říjnu

Navštívit

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Informační portál o dotacích pro podnikatele

přináší

Pro více informací volejte
800 505 565

„Chyba v určení velikosti podniku může znamenat kolaps projektu“, říká advokát Zdeněk Zůna

„Chyba v určení velikosti podniku může znamenat kolaps projektu“, říká advokát Zdeněk Zůna

27. únor 2017

Velká část EU dotací je přístupná pouze pro malé a střední podniky (MSP) a prohlášení o velikosti podniku je v těchto případech nutnou součástí žádosti o dotaci. Status MSP však není jen o spočítání zaměstnanců, bilanční sumy a obratu firmy. Od určení velikosti podniku se odvíjí míra poskytované finanční podpory z EU. Proto je třeba ji určovat pečlivě.


Jakou roli vlastně hraje v kontextu dotací určení velikosti podniku?

Zásadní. Od velikosti podniku se odvíjí maximální přípustná míra podpory, na kterou může žadatel o dotaci z EU dosáhnout, a to nejčastěji v řádech desítek procent z tzv. způsobilých výdajů. Když vezmeme v úvahu, že nákladovost projektů, které se o dotaci ucházejí, se zpravidla pohybuje v řádech desítek miliónů korun, nejedná se o zanedbatelný rozdíl. Některé zdroje veřejné podpory jsou pak pro podniky od určité velikosti úplně zapovězeny.


jDe o poměrně složitý proces. V čem jsou hlavní „kameny úrazu“?

Asi nejsložitější je správné zohlednění tzv. partnerských a propojených podniků, tj. posouzení, zda a v jaké míře se do ukazatelů rozhodných pro posouzení velikosti podniku promítnou charakteristiky dalších podniků ve vlastnické struktuře žadatele o dotaci. Ani zbrusu nově založená společnost bez zaměstnanců a bez jakékoliv dosavadní hospodářské aktivity nemusí splnit kritéria malého či středního podniku, pokud v ní prostřednictvím dalších společností uplatňuje rozhodující vliv nadnárodní koncern. Tento rozhodující vliv se pak nemusí projevovat vlastnictvím majoritního podílu (ať už přímým nebo prostřednictvím jiných společností), stačí např. oprávnění jmenovat nebo odvolávat většinu členů dozorčího orgánu.


EXISTUJE PRO ŽADATELE O DOTACI NĚJAKÝ „NÁVOD“, JAK PŘI STANOVENÍ VELIKOSTI PODNIKU POSTUPOVAT?

Evropská komise vypracovala obsáhlý dokument s názvem Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků. Ministerstvo průmyslu a obchodu a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pak vypracovaly tzv. Aplikační výklad MSP, jehož obsahem je provedení doporučení Evropské komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 týkající se definice mikro, malých a středních podniků v podmínkách ČR. Od věci není ani nahlédnutí do vlastního doporučení Evropské komise. Pokud si však s těmito dokumenty žadatel o dotaci nechce lámat hlavu sám, advokátní kancelář nebo odborná poradenská společnost to vyřeší za něj, pokud takovou službu poskytují.


JAK ŽADATEL POZNÁ KVALITNÍ VÝSTUP, NA KTERÝ SE MŮŽE SPOLEHNOUT?

Pokud bych si chtěl takovou službu objednat, jako výstup bych očekával dokument, který bude zachycovat vstupní předpoklady (údaje, ze kterých zpracovatel vychází), závěr o velikosti podniku ve vztahu ke vstupním předpokladům a analýzu, ze které bude patrné, z čeho je usuzováno na ty které dílčí závěry a na celkový závěr. To proto, aby byly veškeré závěry a postup zpracovatele přezkoumatelné. Výsledný dokument by měl být vždy zacílen k účelu, pro který je poskytován. Tím by ve většině případů asi bylo stanovení míry podpory, o kterou se žadatel může ucházet v žádosti o dotaci.


Jedno ze základních kritérií je určení počtu zaměstnanců. Co to obnáší?  

Je třeba vyjádřit počet zaměstnanců v tzv. ročních pracovních jednotkách. Pravidla pro výpočet se však poněkud odlišují od toho, co bychom z logiky věci čekali – například členy statutárních orgánů je třeba započítat, i když nejsou zaměstnanci a za výkon své funkce nepobírají žádnou odměnu. Naopak zaměstnanci na mateřské nebo rodičovské dovolené není třeba započítávat, ač jejich pracovní poměr formálně trvá.


Jaká jsou další zásadní kritéria pro posouzení velikosti podniku a na co si přitom dát pozor? 

Zkusím to krátce shrnout. Nezáleží jen na velikosti podniku samotného (tj. na počtu zaměstnanců, na obratu a bilanční sumě), ale také na tom, k jakým zdrojům má podnik přístup, ve velmi širokém smyslu slova. Přístupem ke zdrojům jsou myšleny především propojené a partnerské podniky, tj. vlastnická struktura. Ta může být velmi rozvětvená a může sestávat z entit založených podle nejrůznějších právních řádů, z nichž některé naše právo ani nemusí znát. Pro určení velikosti podniku mohou být vedle toho rozhodné i jiné skutečnosti, které se ve vlastnické struktuře neprojeví (např. různé ovládací smlouvy, ale třeba také osoba blízká, která podniká na stejném relevantním trhu).

Vedle již zmíněného správného zohlednění vlastnické struktury a správného součtu zaměstnanců je třeba být opatrný při posouzení velikosti takových podniků, které v poslední době prošly expanzí nebo naopak kontrakcí svého podnikání. Pokud například podnik aktuálně splňuje parametry pro zařazení do kategorie MSP, ale ve dvou předchozích účetních obdobích měl více než 250 zaměstnanců, nemůžete se o dotaci jako MSP ucházet.


Podle všeho se dá v procesu stanovení velikosti podniku snadno chybovat. K jakým důsledkům to může vést?

Může dojít ke krácení přiznané míry podpory, případně k požadavku na vrácení již poskytnuté dotace. V praxi to je samozřejmě nepříjemné, protože každý projekt má zpravidla plán financování, často zajišťovaný prostřednictvím bankovního úvěru, který je závislý na úspěšném čerpání přiznané podpory. Přerušení plánovaného financování projektu může vést k nesplnění dalších podmínek poskytnutí dotace a ke kolapsu projektu jako celku.

 Chcete vědět víc nebo potřebujete konzultaci? Napište na zdenek.zuna@e-legal.cz 

Dotazník žadatele o dotaci

Zjistěte, které dotační programy jsou pro vás vhodné.

Aktuality e-mailem

Zanechte váš e-mail, abyste o aktuálních dotačních možnostech věděli jako první

Přihlášením k odběru newsletteru souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Nesprávný formát e-mailu.

Aktuální dotační programy

Nemovitosti - Pomoc po tornádu rekonstrukce a rozšíření objektů zasažených tornádem
Inovační vouchery nákup expertních služeb v oblasti inovací
Zobrazit vše
  • bezplatná konzultace vašeho záměru
  • příprava dotačního projektu
  • zpracování žádosti o dotaci
  • realizace výběrového řízení
  • administrace projektu po schválení dotace
Chci se poradit
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Informace o zpracování osobních údajů