OPPIK končí, nové programy nastoupí už v říjnu

Navštívit

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Informační portál o dotacích pro podnikatele

přináší

Pro více informací volejte
800 505 565

Co se s dotačním projektem děje po jeho skončení?

Co se s dotačním projektem děje po jeho skončení?

21. únor 2020

7 oblastí, na které si dát pozor v době udržitelnosti – tedy po realizaci a vyplacení dotace.

Po ukončení realizace a vyplacení dotace váš projekt přechází do takzvané fáze udržitelnosti. Na co se zaměřit? Musíte například zachovat jeho účel a zajistit soulad s podmínkami dotace i návaznými dokumenty. Pokud podmínky nesplníte, hrozí vám sankce, vracení části nebo dokonce i celé dotace.

Povinnosti pro fázi po skončení projektu si nastudujte v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, konkrétně v Podmínkách a ostatních povinnostech příjemce dotace. Níže naleznete výpis 7 nejdůležitějších.

7 oblastí, na které si dát v době udržitelnosti projektu pozor:

 

1. Obecné požadavky na vaši společnost:

 • Vaše společnost nesmí vstoupit do likvidace nebo ukončit podnikatelskou činnost, při níž využíváte dotovaný majetek - respektive podpořenou aktivitu v místě realizace projektu.
 • Musíte splňovat kritéria přijatelnosti projektu platná ke dni vyhlášení výzvy, nejčastěji statut velikosti podniku a požadavky ekonomického hodnocení.
 • Na majetek vaší společnosti nesmí být rozhodnuto o prohlášení konkurzu.

 

2. MAjetek, který byl v rámci projektu pořízen:

 • Musí být účetně veden a využíván v místě realizace projektu.
 • Musí sloužit k podporované aktivitě.
 • Nesmí být prodán ani zcizen.
 • O obnově majetku informujte Poskytovatele dotace. Z důvodu zastarání jej musíte obměnit minimálně se stejnými kvalitativními parametry a ve srovnatelné hodnotě.
 • Bez předchozího souhlasu Poskytovatele dotace jej nemůžete půjčovat ani pronajímat.

 

3. Povinná publicita – typicky internetové stránky, plakát, stálá pamětní deska

Publicita musí být zachována i v tomto období. Dbejte na to, aby byla čitelná a umístěná nejlépe u vstupu do společnosti.

 

4. Místo realizace projektu

Musíte být vlastníkem nebo nájemcem místa, kde jste projekt realizovali. Aktivitě, na kterou jste dostali dotaci, se zde musíte věnovat i nadále.

 

5. Zasílání zpráv k projektu jednou ročně

Jednou ročně dle stanoveného harmonogramu zasílejte zprávy o udržitelnosti. Termíny o předložení zpráv jsou závazné a v případě jejich nedodržení vám hrozí pokuta.

 

6. Archivace originální dokumentace minimálně do konce roku 2030

Veškerou originální dokumentaci k projektu archivujte nejméně 10 let následujících po roce, kdy vám byla vyplacena poslední část dotace – a zároveň alespoň 3 roky od uzávěrky OP PIK (předpoklad je v roce 2027), tj. minimálně do konce roku 2030. Povinnost archivace dokumentů stanovená legislativou (například 30 let u mzdové agendy) tímto omezená není.

 

7. Kontroly projektu

Kontrolní subjekty mohou přijít na kontrolu v době realizace projektu i udržitelnosti. Kontrolovat mohou také dodavatele v rámci projektu, doporučujeme je proto na tuto skutečnost upozornit například již ve smlouvě.

V případě kontroly ze strany orgánů ČR či EU je potřeba:

 • Kontrolním orgánům umožnit vstup do místa realizace projektu a provést kontrolu účetnictví a realizace projektu.
 • Poskytnout potřebné informaceoriginály dokladů souvisejících s realizací projektu.
 • Při zjištění nedostatků je nutné nápravu předložit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve stanovené lhůtě.

Schválení projektu a proplacení dotace je pouze dílčí úspěch. K tomu, abyste dotace nemuseli vracet, je třeba věnovat soustavnou péči i v období udržitelnosti projektu.

Přechází váš projekt z realizace do udržitelnosti?

S hladkým průběhem vám rádi pomohou dotační specialisté. Volejte 800 505 565 nebo pište na adresu info@oppik.cz a domluvte si s nimi bezplatnou nezávaznou konzultaci.

Dotazník žadatele o dotaci

Zjistěte, které dotační programy jsou pro vás vhodné.

Aktuality e-mailem

Zanechte váš e-mail, abyste o aktuálních dotačních možnostech věděli jako první

Přihlášením k odběru newsletteru souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Nesprávný formát e-mailu.

Aktuální dotační programy

Nemovitosti - Pomoc po tornádu rekonstrukce a rozšíření objektů zasažených tornádem
Inovační vouchery nákup expertních služeb v oblasti inovací
Zobrazit vše
 • bezplatná konzultace vašeho záměru
 • příprava dotačního projektu
 • zpracování žádosti o dotaci
 • realizace výběrového řízení
 • administrace projektu po schválení dotace
Chci se poradit
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Informace o zpracování osobních údajů