OPPIK končí, nové programy se ale již otevírají. Najděte ty nejvhodnější.

Navštívit

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Informační portál o dotacích pro podnikatele

přináší

Pro více informací volejte
800 505 565

Dotace na firemní výzkum: Potenciál na infrastrukturu a Inovace na stroje

Dotace na firemní výzkum: Potenciál na infrastrukturu a Inovace na stroje

27. květen 2015

Potenciál a Inovace patří mezi klíčové dotační nástroje Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Oba programy jsou určeny výrobním firmám, které chtějí investovat do technologického, softwarového či hardwarového vybavení potřebného k průmyslovému výzkumu a bezprostředně navazující sériové výrobě. Dotaci je však možné získat i na související stavební práce. Potenciál a Inovace mezi podniky rozdělí více jak 16 mld. korun.

Pro znalce dotačního prostředí jsou programy Potenciál a Inovace staří známí, oba programy totiž navazují na stejnojmenné nástroje podpory z období 2007 – 2013. Ani v jednom případě se ovšem nejedná o naklonované potomky, při podrobném prostudování programů nalezneme poměrně dost změn. My si dnes společně shrneme ty zásadní.

zázemí pro výzkum s pomocí potenciálu

programu Potenciál mají podniky všech velikostí možnost získat dotaci na rozšíření nebo vybudování svého zázemí pro průmyslový výzkum. Co si pod tímto termínem představit? Výzkumnou infrastrukturou pro průmyslový výzkum se rozumí řada investic od laboratoří přes vývojové dílnystroje nezbytné pro sestrojení či zkoušky prototypů až po konstrukční kanceláře. K dispozici je do roku 2020 necelých 5,5 mld. korun.

Oproti předchozímu dotačnímu období přichystalo ministerstvo průmyslu a obchodu několik významných změn. Tou nejzásadnější je míra dotace, která nyní dosahuje 50 % pro všechny firmy bez ohledu na jejich velikost. V praxi tak podnik získá 500 tis. korun dotace na každý vynaložený milion.

Další novinkou je povinnost umožnit za transparentních podmínek přístup k infrastruktuře více uživatelům. Příjemce dotace tak bude povinen zveřejnit ve své webové prezentaci ceník definující podmínky, za kterých lze v případě neúplného kapacitního vytížení poskytnout přístup k dotovaným technologiím jiným subjektům usilujícím o průmyslový výzkum. Jedná se jistě o poměrně kontroverzní povinnost, není však pravděpodobné, že by v praxi bylo této možnosti hojně využíváno.

Své důsledky má však tato povinnost při podávání žádosti o dotaci. K žádosti totiž bude nově nutné přiložit průzkum, ze kterého vyplyne, zda se v regionu nachází obdobná výzkumná kapacita. Není tedy nikterak překvapivé, že při hodnocení žádostí bude zapotřebí obhájit smysluplnost zamýšlené výzkumné infrastruktury.

inovativní produkty vyrobíte s inovacemi

Program Inovace podporuje pořízení výrobních strojů a technologií sloužících k zajištění výroby inovativních produktů, procesů a služeb, které příjemce dotace nedávno vyvinul a chce se s nimi prosadit na trhu. Program s rozpočtem blížícím se k 11 mld. korun přispívá i na drobnější stavební práce či pořízení nehmotného majetku jako software pro řízení výroby. Kromě inovativního technického řešení by investice měla zajistit i vyšší efektivnost výroby.

Mezi nejdůležitější novinky programu Inovace patří bezesporu míra podpory, která se oproti minulosti snižuje na 25 % pro velké podniky (250 a více zaměstnanců), 35 % pro střední podniky (50 – 249 zaměstnanců) a 45 % pro malé podniky (do 49 zaměstnanců).

Výraznou změnu přináší také pravidlo zavádějící posuzování poměru nákladů projektu a odpisů stávajícího majetku používaného při projektu, potažmo účetní hodnoty znovupoužitého majetku.  Doslova se říká, že v případě podpory na zásadní změnu výrobního postupu musí být způsobilé náklady vyšší než odpisy provedené za předcházející tři účetní období z majetku užívaného při činnosti, jež má být modernizována. Stejně tak platí, že v případě podpory na rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny musí být způsobilé náklady o nejméně 200 % vyšší než účetní hodnota znovu použitého majetku, která je zachycena v účetním období předcházejícím zahájení prací. 

změny přinesou i hodnotící kritéria

Další změny u obou programů jistě přinesou výběrová kritéria, která budou zveřejněna spolu s finálním zněním výzev. Kritéria by se neměla měnit od základů, nicméně některé parametrické odlišnosti budou jistě přichystány. Hovoří se zejména o podstatně vyšším důrazu na detailně zpracovaný rozpočet projektu, kdy bude již ve fázi žádosti o dotaci nezbytné prokazovat jeho účelnost a hospodárnost.

Dotazník žadatele o dotaci

Zjistěte, které dotační programy jsou pro vás vhodné.

Aktuality e-mailem

Zanechte váš e-mail, abyste o aktuálních dotačních možnostech věděli jako první

Přihlášením k odběru newsletteru souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Nesprávný formát e-mailu.

Aktuální dotační programy

Inovační vouchery nákup expertních služeb v oblasti inovací
Zobrazit vše
  • bezplatná konzultace vašeho záměru
  • příprava dotačního projektu
  • zpracování žádosti o dotaci
  • realizace výběrového řízení
  • administrace projektu po schválení dotace
Chci se poradit
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Informace o zpracování osobních údajů