OPPIK končí, nové programy nastoupí už v říjnu

Navštívit

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Informační portál o dotacích pro podnikatele

přináší

Pro více informací volejte
800 505 565

Dotace pro velké podniky

Dotace pro velké podniky

2. červen 2015

Pod zkratkou OPPIK se ukrývají pojmy podnikání, inovace a konkurenceschopnost. Z nastavení OPPIK je zřetelné, že evropské dotace cílí zejména na podporu projektů malých a středních podniků. Myslí však OPPIK i na podnikání, inovace a konkurenceschopnost velkých firem, čili společností s 250 a více zaměstnanci?

Ano. Pro velké podniky je přístupná většina programů podpory s výjimkou druhé prioritní osy OPPIK. Promítneme-li to do momentálního stavu, kdy byly vyhlášeny první výzvy a úředníci již přijímají žádosti v deseti programech podpory, mohou se velké firmy ucházet o dotace v programech Inovace, Potenciál, Úspory energie a ICT a sdílené služby.

Velké podniky musí počítat s omezením dostupné alokace jednotlivých programů. Úředníci rozhodli, že jim umožní vyčerpat maximálně 40 procent prostředků dostupných pro všechny žadatele. V praxi to tedy znamená, že pokud se objem žádostí podaných velkými firmami bude blížit k hranici 40 procent alokace, bude zapotřebí (1) položit ještě větší důraz na kvalitu zpracování projektu, aby získal vyšší bodové ohodnocení než konkurenti, a (2) urychlit podání plné žádosti, aby měla při hodnocení nižší číslo. V případě kolového hodnocení žádostí (ICT a sdílené služby) půjde zejména o kvalitu projektů, při kontinuálním hodnocení (Inovace, Potenciál, Úspory energie) nelze při přípravě podcenit ani rychlost. 

inovace

Program Inovace podpoří akvizice technologií a výrobních strojů, které budou využívány k výrobě v nedávné době vyvinutých produktů a jejich následné uvedení na trh. Velké firmy mohou získat dotaci v rozmezí 1 – 200 mil. korun, evropský příspěvek pokryje 25 procent způsobilých výdajů. Pro udělení dotace je zapotřebí, aby projekt dosáhl dostatečného inovačního řádu, při hodnocení projektu pomůže i dobrá argumentace dokládající vysoký tržní potenciál výrobku, procesu či služby.

potenciál

Potenciál slouží k vybavení firem novou či lepší výzkumnou a vývojovou infrastrukturou. Velké firmy mají v programu srovnatelné podmínky jako malé a střední podniky. Mohou totiž získat dotaci ve výši 2 – 150 mil. korun, která umožní proplatit 50 procent způsobilých výdajů. Co bude mít největší váhu při hodnocení projektů? Technická proveditelnost, vysoká inovativnost a tržní potenciál.

úspory energie

Nižší energetická náročnost výrobynižší firemní výdaje za energii jsou hlavními cíli programu Úspory energie. Velké firmy mohou počítat s proplacením 30 procent způsobilých nákladů. Dotace se bude pohybovat od 500 tis. do 250 mil. korun na jeden projekt. Pro její přiznání se vyplatí předložit doopravdy kvalitně připravený projekt s realisticky nastaveným rozpočtem a efektivním poměrem mezi výší investice a snížením emisí.

ict a sdílené služby

Program ICT a sdílené služby v sobě skrývá tři poměrně nesourodé činnosti. Velké firmy se mohou jednak pustit do vývoje softwaru (dotace pokryje mzdové náklady), jednak mohou zřídit centrum sdílených služeb na outsourcing finanční, IT, personální či účetní podpory (také zde dotace pokryje mzdy), jednak mohou postavit či modernizovat datové centrum (dotace se vztahuje na investice do majetku). EU umožňuje spolufinancování ve výši 25 procent způsobilých nákladů, dotace se pohybuje mezi 1 a 200 mil. korun. Klíčová kritéria hodnocení? Vysoký tržní potenciál a argumentační vytříbenost projektu.

40 procent z 12 miliard

V původních verzích Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byly dotační možnosti pro velké podniky omezené. Při vyjednávání se však podařilo pozici společností tvořících kostru českého průmyslu znatelně vylepšit. Teď už je jen na firmách samotných, aby dokázaly nabídnuté peníze využít ke svému dalšímu rozvoji. Ano, podpora projektů velkých firem je zpravidla nižší než u malých a středních podniků, nicméně jednoduchou matematikou lze zjistit, že si letos velké společnosti na dotacích rozdělí až 40 procent z 12 mld. korun. A to není málo. Požádat by firmy měly co nejdříve.

Dotazník žadatele o dotaci

Zjistěte, které dotační programy jsou pro vás vhodné.

Aktuality e-mailem

Zanechte váš e-mail, abyste o aktuálních dotačních možnostech věděli jako první

Přihlášením k odběru newsletteru souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Nesprávný formát e-mailu.

Aktuální dotační programy

Nemovitosti - Pomoc po tornádu rekonstrukce a rozšíření objektů zasažených tornádem
Inovační vouchery nákup expertních služeb v oblasti inovací
Zobrazit vše
  • bezplatná konzultace vašeho záměru
  • příprava dotačního projektu
  • zpracování žádosti o dotaci
  • realizace výběrového řízení
  • administrace projektu po schválení dotace
Chci se poradit
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Informace o zpracování osobních údajů