OPPIK končí, nové programy nastoupí už v říjnu

Navštívit

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Informační portál o dotacích pro podnikatele

přináší

Pro více informací volejte
800 505 565

EU podpoří ICT firmy a sdílené služby

EU podpoří ICT firmy a sdílené služby

20. květen 2015

Nový dotační titul ICT a sdílené služby navazuje na velmi populární program ICT a strategické služby, který od roku 2007 podpořil 571 projektů (podle pravidelně aktualizovaných statistik agentury CzechInvest se o dotaci ucházelo 1281 projektů). Nový program bude mít k dispozici navýšený rozpočet, konkrétně 6,1 mld. Kč, a umožní financovat formou dotace jak provozní náklady, tak pořizované technologie – především hardware a softwarové licence.

Díky tomu by zájem o program mezi ICT firmami neměl v příštích letech určitě klesnout. Na druhé straně dojde ke snížení tzv. intenzity podpory, tj. procentuální výše podpory z vynaložených nákladů, a to o 15 % ve všech kategoriích žadatelů. Bude tedy podpořeno více projektových záměrů než dříve. První výzva s plánovanou alokací 1,5 mld. Kč, která byla zveřejněna na konci dubna, by měla rozdělit mezi firmami 25 % alokace programu.

Vývoj SW, datová centra a centra sdílených služeb

Hlavní část rozpočtu programu ICT a sdílené služby získají s největší pravděpodobností vývojové firmy, které budou moci z dotací pokrýt komplexní náklady svých vývojových týmů. Půjde především o hrazení mzdových nákladů vývojářů, přičemž podpora bude na každou pozici vyplácena po dobu 24 měsíců. Dalšími položkami jsou nákup majetku, nájem prostor či využívání externích služeb. Nově bude možné hradit například pořizování majetku (potřebné vybavení pro jednotlivé pozice, počítače, servery, licence aj.), mzdy stávajících pracovníků, cloudové služby či školení. Podporu by mohly získat i nadějné start-upové projekty, neboť se žadatelé nebudou muset prokazovat alespoň dvouletou účetní historií. Získání dotace pro start-upy však nebude snadné. Projekt bude muset být natolik kvalitní, aby přesvědčil hodnotící komisi o tom, že je udržitelný a rovněž realizovatelný.

Mezi důležitou agendu programu bude nadále patřit výstavba a rozvoj specializovaných center, především datových. Tyto projekty byly podporovány již některými výzvami v minulých letech, přičemž nové podmínky již nekladou na příjemce dotace požadavek vytvořit nová pracovní místa. Rovněž odpadne povinnost vykazovat mezinárodní zaměření projektu. Podpora bude směřovat pouze na činnosti svázané s vybudování datového centra, tj. nákup pozemků a budov, technologické vybavení či potřebný software. Stavebně-projektové náklady budou rovněž uznatelné. Samotný provoz centra tedy nebude možné do dotačního projektu zakomponovat. Přestože regionální vymezení umožňuje podporovat pouze projekty realizované mimo katastr hl. m. Prahy, v rámci aktivity vývoj SW řešení bude možné část pracovníků zaměstnat formou home-office.

Službová centra zajišťující formou outsourcingu či distribucí v rámci firemní skupiny činnosti jako účetnictví, finance, administrace lidských zdrojů, správa ICT, nebo projektování budou i nadále podporována a nebude podstatné, aby chystané projekty měly mezinárodní přesah. Nicméně právě nadnárodní projekty budou mít vyšší šanci na přidělení podpory. Na rozdíl od investičních pobídek dotace nebude možné získat na budování call-center.

Na dotaci dosáhnou firmy všech velikostí

Zahraniční investoři budou i nadále moci využít dotační titul k podpoře svých záměrů. Vedle investičních pobídek (novela zákona 72/2000 Sb. vstoupila v účinnost 1. května) se tedy jedná o druhý klíčový nástroj, kterým Česká republika může tyto firmy s vysokou přidanou hodnotou lákat k otevření profesionálních zastoupení v tuzemsku. Zahraniční investoři však musí počítat s tím, že konkurence o získání veřejné podpory bude silná a program bude dominantně podporovat malé a střední podniky.

Typickým žadatelem by měl být podnik libovolné velikosti působící v oblasti vývoje SW či center sdílených/datových služeb včetně start-upů. Dotace se bude pohybovat v rozmezí od 1 do 200 mil. korun, její skutečná výše bude odvozena od velikosti podniku. Malé firmy mohou získat dotaci až na 45 procent způsobilých nákladů, střední podniky na 35 procent a velké společnosti na 25 procent. Zásadní část dotace bude vyplacena podnikům spadajícím do kategorií malý a střední firma, tj. společnosti do 250 zaměstnanců. Příjemci bude dotace vyplácena vždy zpětně po ukončení každé etapy projektu. Obvyklé délky etap činí 6 měsíců, čímž je dosaženo efektivního průběžného financování projektu, a firma tak nemusí projekt financovat z cizích zdrojů.

 

Dotazník žadatele o dotaci

Zjistěte, které dotační programy jsou pro vás vhodné.

Aktuality e-mailem

Zanechte váš e-mail, abyste o aktuálních dotačních možnostech věděli jako první

Přihlášením k odběru newsletteru souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Nesprávný formát e-mailu.

Aktuální dotační programy

Nemovitosti - Pomoc po tornádu rekonstrukce a rozšíření objektů zasažených tornádem
Inovační vouchery nákup expertních služeb v oblasti inovací
Zobrazit vše
  • bezplatná konzultace vašeho záměru
  • příprava dotačního projektu
  • zpracování žádosti o dotaci
  • realizace výběrového řízení
  • administrace projektu po schválení dotace
Chci se poradit
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Informace o zpracování osobních údajů