Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Informační portál o dotacích pro podnikatele

přináší

Pro více informací volejte
800 505 565

Eurofondy 2014+: Zásadní změny pro podniky

Eurofondy 2014+: Zásadní změny pro podniky

25. duben 2014

Ve středu, 23. dubna 2014, proběhl druhý ročník konference Eurofondy pro podniky, zaměřený na nadcházející dotační období 2014 – 2020. Svůj pohled na problematiku strukturálních fondů přednesli zástupci jednotlivých státních a evropských orgánů, podnikatelských svazů i nezávislí experti.

Kategorie: Z akcí Novinky OPPIK

Základní změnou v rámci nového období je změna celkové alokace prostředků pro Českou republiku. Proti předchozímu období 2007 – 2013 bude alokace všech programů snížena o téměř 19 %, tedy na celkových na 21,64 mld. EUR. Z celkového rozpočtu bude pravděpodobně 19 % alokováno v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), který bude určen pro podporu podnikatelských subjektů, zejména malých a středních podniků. Pozitivní zprávou je, že na příjemce dotace také čeká v novém období jednotné metodické prostředí jednotný informační systém. Právě tuto dosavadní roztříštěnost hodnotili podnikatelé v průzkumu GovDaily jako největší přítěž. Nepříznivou zprávou pak naopak je, že nový informační systémem nahradí také dosavadní systém eAccount, využívaný v rámci OPPI, který je mezi českými podnikateli hodnocen velmi pozitivně.

Zástupce agentury CzechInvest na konferenci také dodal, že nový program pro podnikatele (OPPIK) bude více než předchozí OP klást důraz na znalostní ekonomiku, spolupráci výzkumu a vývoje s inovačními firmami a využívání nových forem podpory. Právě výzkum a vývoj podpoří také programy EPSILON (vyhlášení 5. května 2014) a GAMA pod hlavičkou Technologické agentury České republiky, které budou zaměřeny na rozvoj experimentálního výzkumu a vývoje a na zavedení jeho výsledků do praxe. Dále budou moci podnikatelé stejně jako v období 2007 - 2013 získat dotaci na aktivity vedoucí ke zlepšení stavu životního prostředí či na vzdělávání svých zaměstnanců. 

Další důležitou, a pro podniky ne moc příznivou, novinku představuje změna systému podpory malého rozsahu – de minimis. V novém programovém období dojde ke zpřísnění definice „jednoho podniku“, která bude spočívat v tom, že se za jeden podnik považují podniky majetkově a vlastnicky propojené. Podpora de minimis v limitu 200.000 EUR tak bude vázána na celou strukturu propojených podniků, nikoliv na jedno IČ, jako tomu bylo doposud. Pro vlastnické struktury, kde jeden podniky vlastní většinu hlasovacích práv v jiném subjektu či má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů orgánu jiného subjektu či má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu podle smlouvy, to může znamenat podstatné snížení výše celkově získané podpory.

Zlatým pravidlem, které by měli mít na paměti všichni žadatelé o dotaci v nadcházejícím období, je vlastní myšlenka + vlastní kapitál + doplnění rozpočtu dotacemi. Nikoliv tvorba projektů jen s cílem čerpat dotace za každou cenu.

Dotazník žadatele o dotaci

Zjistěte, které dotační programy jsou pro vás vhodné.

Nejbližší akce

24. září 2019, Impact Hub Ostrava, Sokolská tř. 1263/24, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz Úspory v podniku EFEKTivně

Aktuality e-mailem

Zanechte váš e-mail, abyste o aktuálních dotačních možnostech věděli jako první

Přihlášením k odběru newsletteru souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Nesprávný formát e-mailu.

Aktuální dotační programy

Aplikace na mzdy a materiál
Úspory energie realizace úsporných opatření
Technologie pro začínající podniky nákup strojů, technologických zařízení, vybavení a software
Zobrazit vše
  • bezplatná konzultace vašeho záměru
  • příprava dotačního projektu
  • zpracování žádosti o dotaci
  • realizace výběrového řízení
  • administrace projektu po schválení dotace
Chci se poradit
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Informace o zpracování osobních údajů