OPPIK končí, nové programy se ale již otevírají. Najděte ty nejvhodnější.

Navštívit

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Informační portál o dotacích pro podnikatele

přináší

Pro více informací volejte
800 505 565

Jak na výběrová řízení u zakázek spolufinancovaných z OP PIK

Jak na výběrová řízení u zakázek spolufinancovaných z OP PIK

26. únor 2020

3 nejčastěji kladené dotazy aneb jak pochopit základní principy zákona a pravidel pro výběrová řízení v rámci OP PIK.

Rozhodnutí o přidělení dotace je pouze prvním krokem k získání peněz. Druhým, neméně důležitým, je proces výběru dodavatele a třetím pak samotné plnění projektu. V článku se věnujeme právě druhému kroku – postupu ve výběrovém řízení.

Příjemcem dotace z OP PIK je ve většině případů soukromý subjekt, nejčastěji obchodní společnost zaměřená na výrobu. I když se míra vlastních zdrojů a poskytnuté dotace při výběru dodavatele obvykle pohybuje v poměru 50:50, coby zadavatel se musíte řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nebo Pravidly pro výběr dodavatelů. Se správnou realizací takového výběrového řízení vám pomohou odpovědi na otázky uvedené níže.

3 často kladené otázky při výběru dodavatele

1) Postupuji podle Zákona nebo Pravidel?

Jedná se o základní otázku, kterou musí každý příjemce dotace řešit jako první. Chybné určení postupu pro výběr dodavatele může vést ke ztrátě celé dotace.

Zadavatelé z řad soukromých subjektů budou nejčastěji postupovat podle Pravidel. Podle Zákona pouze v případě získání dotace vyšší než 50 % celkové ceny projektu.

2) Existují výjimky?

Ano. Zásadní v této otázce bylo navýšení finančních limitů na podzim roku 2019. Více se k tomuto tématu můžete dočíst ZDE.

I při uplatňování výjimek však musí zadavatel respektovat základní principy, kterými jsou zejména:

 • Hospodárné vynaložení prostředků pouze k účelu splnění cílů projektu (tzv. princip 3E – hospodárnost, účelnost, efektivita),
 • dodržení zásady transparentnosti a přiměřenosti (např. evidencí svých objednávek a faktur dodavatele),
 • dodržení zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace (nevytvářením zbytečných překážek pro účast některých dodavatelů, např. z cizích zemí),
 • zamezení střetu zájmů („nepřihráváním“ zakázek svým známým).

3) Co když Zákon nebo Pravidla poruším?

V takovém případě dochází ke krácení dotace. Níže jsou pro lepší představu uvedeny některé nejzávažnější porušení postupu při výběrových řízeních, při nichž může dojít až k úplné ztrátě dotace:

 • Umělé rozdělení předmětu zakázek – když zadavatel chybně rozdělí veřejnou zakázku a nepostupuje dle Zákona či Pravidel.
 • Nedostatečné nebo nepřesné vymezení předmětu zakázky – když zadavatel neuvede dostatečně přesný popis požadovaných dodávek, služeb nebo stavebních prací, případně příliš konkrétním popisem zamezí účasti některých dodavatelů.
 • Odmítnutí přístupu a nedostatečná archivace dokumentů souvisejících se zadáním veřejné zakázky – když zadavatel neumožní kontrolu poskytovateli dotace nebo nedostatečně eviduje veškeré požadované činnosti v rámci výběrových řízení.
 • Zadání zakázky osobě se střetem zájmů.
 • Nedovolená spolupráce nebo komunikace s dodavatelem či zakázaná spolupráce dodavatelů účastnících se výběrového řízení.

Závěrem bych rád podotknul, že procesu výběru dodavatele se nemusíte třeba přehnaně obávat. Riziko neúspěchu nebo krácení dotace můžete na nezbytné minimum snížit pečlivostí a znalostí práva. Znalosti a jistotu vám dodají experti na výběrová řízení – volejte 255 785 580 nebo pište na profitender@profitender.cz a domluvte si s nimi bezplatnou nezávaznou konzultaci.

Dotazník žadatele o dotaci

Zjistěte, které dotační programy jsou pro vás vhodné.

Aktuality e-mailem

Zanechte váš e-mail, abyste o aktuálních dotačních možnostech věděli jako první

Přihlášením k odběru newsletteru souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Nesprávný formát e-mailu.

Aktuální dotační programy

Inovační vouchery nákup expertních služeb v oblasti inovací
Zobrazit vše
 • bezplatná konzultace vašeho záměru
 • příprava dotačního projektu
 • zpracování žádosti o dotaci
 • realizace výběrového řízení
 • administrace projektu po schválení dotace
Chci se poradit
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Informace o zpracování osobních údajů