OPPIK končí, nové programy nastoupí už v říjnu

Navštívit

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Informační portál o dotacích pro podnikatele

přináší

Pro více informací volejte
800 505 565

Ministerstvo průmyslu a obchodu se chystá zastavovat podnikatelům majetek

Ministerstvo průmyslu a obchodu se chystá zastavovat podnikatelům majetek

3. listopad 2016

Podle aktuálně vyhlášených dotačních výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) bude žadatel nově povinen předložit garanci udržitelnosti na částku odpovídající přiznané výši dotace. Tato povinnost bude platit pro všechny firmy, které budou žádat o dotaci 50 mil. Kč a více.

Tuto garanci je třeba poskytnout zřízením tzv. zástavního práva k nemovitosti či nemovitostem zapsaného v katastru nemovitostí ve prospěch Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR), poskytnutím bonitního ručitele, nebo poskytnutím bankovní záruky, a to s platností po celou dobu udržitelnosti projektu.

Pro podniky, které plánují žádat o dotaci na velký projekt, se bude podle dotačních odborníků jednat o významnou komplikaci. Rozhodne-li se podnik financovat svůj dotační projekt např. na pořízení nových technologií či rekonstrukci nemovitosti z bankovního úvěru, což byla doposud běžná praxe, bankovní ústav logicky může takový úvěr žadateli odmítnout poskytnout. Podnik je totiž nyní, podle stanov uvedených ve výzvách, povinen zajistit zástavní právo vůči poskytovateli dotace, tedy Ministerstvu průmyslu a obchodu, čímž ale pozbývá možnost dojednat takovou zástavu ve prospěch financující banky.

„Zjednodušeně řečeno, kdokoli bude čerpat dotaci 50 mil. Kč a více, bude muset v mnoha případech zastavit svou nemovitost poskytovateli dotace, což je v tomto případě Ministerstvo průmyslu a obchodu,“ vysvětluje ředitel poradenské společnosti eNovation Jiří Pavlíček. Komplikace toto ustanovení způsobuje i v případě, že podnik disponuje vlastními zdroji pro financování projektu. I přesto totiž bude povinen zřídit vůči poskytovateli dotace zástavní právo na svůj podnik nebo poskytnout jiné, jistě opět nákladné, zajištění. 


Nové opatření se dotkne největších investic do rozvoje českého průmyslu

„Bankovní praxí je zavedeno, že úvěry se poskytují za podmínky zřízení svého zástavního práva, a to jako prvního v pořadí, protože při existenci více zástavních práv k jedné věci bude primárně uspokojen zástavní věřitel se zástavním právem zapsaným prvním v pořadí,“ říká advokát Jan Valtr z advokátní kanceláře eLegal. „Případný zájemce o dotaci si tak bude nucen vybrat buď spolufinancování z dotačních prostředků, nebo spolufinancování úvěrové, jelikož kombinace obojího financování by byla s ohledem na výše uvedené velmi komplikovaná,“ doplňuje Valtr.

„Kombinace veřejné podpory a bankovního úvěru je přitom v praxi velmi běžná a nové opatření MPO ČR tak značně omezí počet podpořitelných projektů. Dotkne se právě těch největších investic do rozvoje českého průmyslu,“ uvedl Jiří Pavlíček. Dotační specialisté a zástupci podnikatelských asociací apelovali na MPO ČR, aby zvážilo vážné dopady tohoto opatření, avšak neúspěšně. Mnoho průmyslových podniků tak dle odhadu společnosti eNovation s.r.o. nevyužije nebo podstatně zredukuje své rozvojové plány. „Zástupci předních průmyslových podniků se shodují na názoru, že vláda České republiky proklamuje výraznou podporu regionální konkurenceschopnosti, parametry a podmínky nastavené MPO ČR ji však v praxi znemožňují smysluplně využívat,“ dodává Jiří Pavlíček.

Dotazník žadatele o dotaci

Zjistěte, které dotační programy jsou pro vás vhodné.

Aktuality e-mailem

Zanechte váš e-mail, abyste o aktuálních dotačních možnostech věděli jako první

Přihlášením k odběru newsletteru souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Nesprávný formát e-mailu.

Aktuální dotační programy

Nemovitosti - Pomoc po tornádu rekonstrukce a rozšíření objektů zasažených tornádem
Inovační vouchery nákup expertních služeb v oblasti inovací
Zobrazit vše
  • bezplatná konzultace vašeho záměru
  • příprava dotačního projektu
  • zpracování žádosti o dotaci
  • realizace výběrového řízení
  • administrace projektu po schválení dotace
Chci se poradit
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Informace o zpracování osobních údajů