OPPIK končí, nové programy nastoupí už v říjnu

Navštívit

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Informační portál o dotacích pro podnikatele

přináší

Pro více informací volejte
800 505 565

Napsali o nás: Dotace pro podnikání z OP PIK: Jak si ukrojit ze 120 miliard korun?

Napsali o nás: Dotace pro podnikání z OP PIK: Jak si ukrojit ze 120 miliard korun?

12. březen 2015

Zatímco operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) zatím odpočívá v Bruselu, potenciální žadatelé o dotaci by se měli probudit. První výzvy k podávání žádostí o dotaci by totiž měly být vypsány už na přelomu března a dubna. Jak bude OP PIK vypadat a jaké projekty bude možné podpořit?

Kategorie: Novinky OPPIK

Úředníci Evropské komise se ke schválení OP PIK dostanou nejdříve v červnu. A to za předpokladu, že se česká strana vypořádá s předběžnými podmínkami, k nimž se zavázala podpisem Dohody o partnerství. Jelikož ale Ministerstvo průmyslu a obchodu počítá s tím, že budou první výzvy k podávání žádostí o dotaci vypsány už na přelomu března a dubna, potenciální žadatelé o dotaci by měli začít jednat.

Čeští podnikatelé, malí, střední i velcí, mohou do roku 2020 využít přibližně 120 mld. korun. OP PIK je tak třetím největším operačním programem pro období 2014 – 2020. Operační program je rozdělen do čtyř prioritních os, které jsou dále rozčleněny do 24 programů podpory. Dvacet jich bylo na začátku února 2015 schváleno vládou.

Obecná pravidla pro získání dotace

Uchazeč by měl znát jak specifika jednotlivých programů, tak by se měl seznámit i se základními dotačními pravidly. Konkrétní budeme v příštím díle, dnes přehledně shrneme obecné aspekty.

V souladu s evropskými strategiemi jsou primárními příjemci dotací z OPPIK malé a střední podniky, o podporu investic v části programů ovšem mohou žádat i velké firmy. Je však zapotřebí počítat s tím, že u většiny typů projektů dojde oproti minulému dotačnímu období k 15% poklesu maximální výše veřejné podpory.

Malé podniky tedy mohou získat dotaci maximálně ve výši 45 % uznatelných nákladů, střední podniky 35 % a velké podniky 25 %. Výjimky lze dosáhnout u projektů zaměřených na průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo na energetické úspory. Vše záleží na charakteru investice a podmínkách aktuální výzvy.

Jinou základní podmínku pro čerpání dotací určuje jejich územní dimenze. O využití peněz z OPPIK mohou uvažovat podnikatelé ze všech krajů České republiky s výjimkou Hlavního města Prahy.

Zájemci o dotace z české metropole však nemusí zcela klesat na mysli. Pokud se rozhodnou k investiční akci vně správních hranic hlavního města, vztahují se na ně stejná pravidla jako na podnikatele z českých, moravských a slezských regionů.

Stanovení podmínek určujících, jaké projekty je možné dotacemi podporovat, je výsledkem dlouhodobých jednání, která musí zohlednit přání členských zemí a strategie EU jako celku. Jednotlivé programy podpory projdeme příště, systematicky podle prioritních os, nyní je dostačující zmínit tři oblasti, kam bude směřovat hlavní podíl dotací:

 • První z nich je podpora činnosti zpracovatelských firem. Bude se jednat hlavně o projekty výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) či zintenzivňování spolupráce výrobních podniků a výzkumného sektoru. Malé a střední výrobní podniky mohou navíc získat peníze na inovování výroby, obměnu strojů, rekonstrukci nemovitostí, poradenství nebo zázemí pro vzdělávání zaměstnanců.
 • Druhým podporovaným odvětvím jsou informační a komunikační technologie, zejména projekty na vývoj sofistikovaných ICT řešení, budování datových center či pokrytí republiky vysokorychlostním internetem.
 • Třetí prioritou bude oblast efektivnějšího nakládání s energií, ať už projekty rozvíjející energetickou infrastrukturu nebo ty zvyšující účinnost výroby, respektive snižující energetickou náročnost v mnoha podnikatelských odvětvích.

Co udělat ještě před vyhlášením dotačních výzev?

Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje na přelomu března a dubna vyhlásit první výzvy v některých z nejpřipravenějších programů. Co by měl podnikatel skutečně zvažující podání žádosti o dotaci udělat už nyní?

Pro správné uchopení projektu je zapotřebí provést kvalitní dotační audit. Jeho smysl spočívá v identifikování nejvhodnějšího dotačního titulu a získané povědomí o podmínkách konkrétního programu usnadní tvorbu investičního plánu.

Stejně jako u nedotačních projektů je investiční plán základním dokumentem, jenž stanoví priority a provedení investice. Žadatel s jeho pomocí prokáže, že má jasnou představu o svých záměrech. Právě podle plánu investice získává podaná žádost o dotaci bodové ohodnocení a jeho příprava tak rozhoduje o úspěšnosti celé dotace.

V této souvislosti není zbytečné zamyslet se nad možnostmi partnerství s výzkumnými institucemi či univerzitami. Kromě navázání užitečných kontaktů existuje i zcela prozaický důvod: partnerství je při hodnocení žádostí bodově zvýhodněno.

5 základních kroků při přípravě projektu:

 • Provést dotační audit/zjistit, která dotace je pro investiční záměr nejvhodnější
 • Zpracovat investiční plán/co hodláte za dotaci pořídit a jaký bude rozpočet
 • Zvážit partnerství s výzkumnými institucemi
 • Zajistit si potřebná povolení
 • Sehnat partnery pro financování

Vzhledem k lhůtám by se žadatel měl co nejdřív pustit do práce! Buď sám, nebo s pomocí dotačních expertů.

V dalším článku se zaměříme na nejdůležitější rozdíly mezi původním programem OPPI a současným OPPIK. Zároveň si projdeme nejčastější chyby, kterých se žadatelé o dotaci v minulých letech dopouštěli.

Zdroj: Článek vyšel 6. března 2015 na serveru Businessinfo.cz. Odkaz na původní znění zde>

Dotazník žadatele o dotaci

Zjistěte, které dotační programy jsou pro vás vhodné.

Aktuality e-mailem

Zanechte váš e-mail, abyste o aktuálních dotačních možnostech věděli jako první

Přihlášením k odběru newsletteru souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Nesprávný formát e-mailu.

Aktuální dotační programy

Nemovitosti - Pomoc po tornádu rekonstrukce a rozšíření objektů zasažených tornádem
Inovační vouchery nákup expertních služeb v oblasti inovací
Zobrazit vše
 • bezplatná konzultace vašeho záměru
 • příprava dotačního projektu
 • zpracování žádosti o dotaci
 • realizace výběrového řízení
 • administrace projektu po schválení dotace
Chci se poradit
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Informace o zpracování osobních údajů