OPPIK končí, nové programy nastoupí už v říjnu

Navštívit

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Informační portál o dotacích pro podnikatele

přináší

Pro více informací volejte
800 505 565

Poslední velké peníze na výzkum a vývoj

Poslední velké peníze na výzkum a vývoj

3. květen 2017

V létě je tu poslední možnost získat velké peníze na výzkumné, vývojové a inovační projekty (VaVaI). Slova jako výzkum, vývoj a inovace často svádí k představě o vědeckém pracovišti, mikroskopech a zkumavkách. Že realita někdy bývá jednodušší, vysvětluje Ondřej Bendl z enovation s.r.o., přední odborník na tento typ dotačních projektů.


Aktuálně se chystá vyhlášení dotačních výzev, které podpoří výzkumné, vývojové a inovační aktivity. V rámci kterých programů to bude? 

Jedná se o programy Potenciál, Aplikace a Inovace v rámci OP PIK a nyní v květnu dojde také k vyhlášení programu TRIO. Ten sice bude pod správou MPO, ale nebude součástí OP PIK. Programy na sebe navazují a navíc logicky reflektují životní cyklus výrobku.

Myslíte tím vývoj výrobku až po jeho uvedení na trh?

Přesně tak. Pokud chcete uvést na trh nový výrobek, vaším prvním krokem bude jeho vývoj. Přitom se však neobejdete bez nutného zázemí. A právě například kvalitní zázemí (nehmotné i hmotné vybavení vč. stavby) můžete z velké části zafinancovat z dotačního programu Potenciál

Když už máte vybavení, které vám umožní zkoumat a vyvíjet, potřebujete schopné lidi, kteří daný produkt vyvinou. Zde můžete využít dotaci z programu Aplikace či TRIO, které primárně slouží k podpoře mezd výzkumně-vývojových pracovníků a v omezené míře zadotují např. i smluvní výzkum, režijní náklady či odpisy potřebného vybavení. Následně vás čeká samotná výroba produktu. Pro tu se nabízí využít program Inovace, díky kterému zafinancujete výrobní technologie. 

Dojde oproti předchozím výzvám k nějakým změnám? 

V minulosti byl o dotace z těchto programů velký zájem. Stačí si vzpomenout na první vlnu výzev, kdy objem podaných žádostí násobně převyšoval alokaci (např. program Potenciál s alokací necelé 3 mld. Kč a objemem podaných žádostí přesahujícím hranici 5 mld. Kč). Obdobné tendence byly patrné také u výzev uzavřených letos v dubnu.

Nádoba s dotačními prostředky není bezedná. Aktuální výzvy proto mohou představovat poslední možnost, jak dosáhnout dotační podpory, která může ve vybraných případech dosahovat 60 i více procent z celkových způsobilých nákladů. Bude zde především tlak na vysokou kvalitu projektu a dotační žádosti. 

Dotaci z těchto programů získaly v minulosti třeba RAVAK nebo JITONA. To nejsou zrovna podniky, které si s výzkumem a vývojem spojujeme...

V podnikatelské sféře si pod účelem získání dotace na VaVaI aktivity není nutné představovat tým vědců v bílých pláštích v moderní laboratoři. Samozřejmě platí, že čím pokročilejší výzkum a vývoj realizujete, tím vyšší šanci na získání dotace máte.
Nicméně pro získání dotace z výše uvedených programů především u malých a středních podniků zpravidla stačí překonat nějakou stávající technickou nejistotu a vymyslet řešení s nepochybnou přidanou hodnotou ve srovnání s aktuálním stavem daného produktu. Jinými slovy, abyste dosáhli na dotaci pro účely VaVaI, nemusíte vyvíjet zrovna vesmírné plavidlo, kterým se dostanete na Mars. 

Představme si, že si podnik není jist, zda se dotace na jeho projekt vztahuje. KdE mÁ HLEDAT relevantní odpověď? 

Taková nejistota je běžná a upřímně se tomu nelze divit. Dotační svět je trochu bludiště. Nejefektivnější cestu k získání financí z EU vidím v poradě s experty, kteří se dotacím v oblasti výzkumu, vývoje a inovací delší dobu věnují. Dokáží posoudit vhodnost vašeho záměru z dotačního hlediska, doporučí vhodný dotační titul, navrhnou kroky vedoucí k získání financí z EU a navíc zpracují žádost o dotaci včetně veškeré relevantní dokumentace. 

V neposlední řadě se zájemci o finance z těchto programů mohou zúčastnit bezplatných informačních seminářů konaných napříč celou Českou republikou.

Můžete nastínit kroky NEZBYTNÉ k tomu, aby se podnik mohl o dotaci vůbec ucházet?  

Na prvním místě musí vždy stát váš konkrétní záměr, pro který dotační konzultant pomůže vyhledat vhodný dotační titul. Pak je třeba společně určit šanci podniku na zisk dotace. To znamená posouzení vhodnosti vašeho záměru z hlediska pravidel a kritérií vybraného dotačního programu. Pak přijde na řadu samotná příprava žádosti o dotaci - dokumentu o desítkách stran s mnoha přílohami. Je také třeba připravit žádost v elektronickém systému, skrze který se dokument podává. 

Co se týče dotační žádosti, na čem nejčastěji „končí“?

Kamenem úrazu bývá nedostatečná příprava na začátku. U dotací totiž rozhodně platí staré známé jednou řež, dvakrát měř. Přípravy žádosti bez účasti zkušeného poradce často ztroskotají po týdnech práce, když narazí na nějaké pravidlo, které se skrývá v dalších pravidlech, metodikách a pokynech, které musí žadatel dodržet (např. problematika znovu použitého majetku, vlastnická či majetková propojenost…). 

ZMÍNIL JSTE I PROGRAM TRIO. V ČEM SE LIŠÍ OD PROGRAMŮ OPPIK A KDO JE IDEÁLNÍM ŽADATELEM?

Dotace z programu TRIO podpoří primárně mzdy výzkumně-vývojových pracovníků, ale můžete je využít např. i na smluvní výzkum či režijní náklady. Významnou odlišností TRIA od OPPIKu je, že dotace je proplácena předem, nikoli zpětně po jednotlivých etapách. 

Podpořeny mohou být pouze projekty, jejichž náplň bude odpovídat tzv. klíčovým technologiím jako je fotonika, mikro- a nanoelektronika či průmyslové biotechnologie. Podstatu projektů by měl tvořit výzkum a vývoj inovativního a technologicky pokročilého řešení, které povede k dosažení např. prototypu, patentu, užitného vzoru aj. s dobrým tržním uplatněním. Ideálním žadatelem pak bude konsorcium založené na účinné spolupráci mezi podnikem a výzkumnou sférou. Tematická náplň projektu musí být v souladu s tzv. Národními prioritami orientovaného výzkumu i RIS3 strategií.


Zajímají vás dotace na výzkum, vývoj a inovace a chcete více informací? Napište na info@oppik.cz nebo zavolejte na
800 505 565.

Dotazník žadatele o dotaci

Zjistěte, které dotační programy jsou pro vás vhodné.

Aktuality e-mailem

Zanechte váš e-mail, abyste o aktuálních dotačních možnostech věděli jako první

Přihlášením k odběru newsletteru souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Nesprávný formát e-mailu.

Aktuální dotační programy

Nemovitosti - Pomoc po tornádu rekonstrukce a rozšíření objektů zasažených tornádem
Inovační vouchery nákup expertních služeb v oblasti inovací
Zobrazit vše
  • bezplatná konzultace vašeho záměru
  • příprava dotačního projektu
  • zpracování žádosti o dotaci
  • realizace výběrového řízení
  • administrace projektu po schválení dotace
Chci se poradit
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Informace o zpracování osobních údajů