OPPIK končí, nové programy nastoupí už v říjnu

Navštívit

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Informační portál o dotacích pro podnikatele

přináší

Pro více informací volejte
800 505 565

Program Nemovitosti pod lupou

Program Nemovitosti pod lupou

18. květen 2015

Vstupem do nového období dostál populární dotační titul na rekonstrukci podnikatelských budov – program Nemovitosti – několika změn. Hned v úvodu se sluší uvést tři nejdůležitější: (1) žadateli mohou být pouze malé a střední podniky, (2) byla snížena maximální míra dotace a (3) zavedena povinnost registrovat nemovitost v databázi brownfieldů.

Projděme však program Nemovitosti s celkovým rozpočtem 4 mld. korun detailněji.

Smyslem spuštění programu Nemovitosti (který v určitě formě existoval již v dotačním období 2004 – 2006) bylo rozhýbat trh s již existujícími, leč velmi často chátrajícími mimopražskými podnikatelskými objekty. Uchazeči dříve mohli žádat o finanční podporu především na rekonstrukci zdevastovaných budov, ale byly zde i dílčí aktivity jako příprava podnikatelské zóny nebo výstavba nájemních objektů pro municipality. V tomto ohledu se nový program Nemovitosti od svého předchůdce příliš neliší.

Z podporovaných aktivit vypadla pouze možnost žádat o samostatnou dotaci na vytvoření projektové dokumentace a v oblasti přípravy podnikatelských zón zmizel termín „zelená louka“, což v praxi znamená, že nyní bude možné z dotací zvelebit pouze stávající nevyužívané areály.

výše dotace by měla dostačovat, pozor na podmínky

V minulosti velice atraktivní výše podpory dosahující až 60 % z nákladů se nyní bohužel paušálně snížila o 15 %. Nicméně i tak jsou mezi firmami na připravovanou výzvu s mírou dotace 45 % pro podniky do 50 zaměstnanců35 % pro podniky do 250 zaměstnanců pozitivní ohlasy. Maximální výše dotace dosáhne 200 mil. Kč, což je pro malé a střední podniky v drtivé většině případů dostačující (v první výzvě bude mezi žadatele rozděleno 1,5 mld. korun).

Dobrou zprávou je pro mnohé firmy rozšíření podporovaných oborů. O dotaci tedy nově budou moci žádat kromě obvykle podporovaného zpracovatelského průmyslu také např. podniky z oblasti stavebnictví, těžby a dobývaní, zpracování odpadů nebo ICT.

Pro rekonstrukci objektů zůstala přísná podmínka na minimálně 500 m2 podlahové plochy po rekonstrukci objektu (kromě samotné rekonstrukce je možné získat dotaci i na přístavbu objektu, dotace však bude poskytnuta na maximálně dvojnásobek původní velikosti objektu). Opět je nezbytné, aby byla budova před zahájením rekonstrukce nevyhovující pro podnikání a technicky poškozená – jednoduché pravidlo zní, že náklady na rekonstrukci musí být vyšší než stávající odhadovaná cena objektu stanovená výnosovou metodou. Dále bude nutné objekt zaregistrovat do Národní databáze brownfieldů (pokud se tam objekt nenachází již teď, neznamená to, že nelze o dotaci požádat, registraci je možné provézt s podáním předběžné žádosti). V neposlední řadě je zajímavá i informace, že bude podporována i krajní varianta aktivity rekonstrukce – demolice stávající budovy s následnou výstavbou nového objektu. 

Registrace v databázi brownfieldů provozované agenturou CzechInvest je nutná i pro regeneraci podnikatelské zóny. V tomto případě je maximální částka dotace ohraničena jak regionální mapou intenzity veřejné podpory (tedy 35 % / 45 % z nákladů), tak velikostí regenerovaného pozemku. Z podmínek vyplývá, že byl zachován dřívější limit maximálně 300 Kč na každý metr čtvereční zájmového území.

Tolik program Nemovitosti. Závěrem lze doplnit informaci o vlastnických vztazích. Platí zde celkem jasné pravidlo, že není důležitý stav před realizací projektu. Nicméně při realizaci již musí být jeden a týž subjekt jak žadatelem o dotaci, tak vlastníkem dotčených nemovitostí a zároveň i provozovatelem podporované činnosti.

Dotazník žadatele o dotaci

Zjistěte, které dotační programy jsou pro vás vhodné.

Aktuality e-mailem

Zanechte váš e-mail, abyste o aktuálních dotačních možnostech věděli jako první

Přihlášením k odběru newsletteru souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Nesprávný formát e-mailu.

Aktuální dotační programy

Nemovitosti - Pomoc po tornádu rekonstrukce a rozšíření objektů zasažených tornádem
Inovační vouchery nákup expertních služeb v oblasti inovací
Zobrazit vše
  • bezplatná konzultace vašeho záměru
  • příprava dotačního projektu
  • zpracování žádosti o dotaci
  • realizace výběrového řízení
  • administrace projektu po schválení dotace
Chci se poradit
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Informace o zpracování osobních údajů