OPPIK končí, nové programy se ale již otevírají. Najděte ty nejvhodnější.

Navštívit

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Informační portál o dotacích pro podnikatele

přináší

Pro více informací volejte
800 505 565

První zkušenosti se systémem MS2014+ nejsou příliš příjemné

První zkušenosti se systémem MS2014+ nejsou příliš příjemné

15. červen 2015

Zapomeňme na eAccount, Bene-fill nebo Benefit7+, v současném dotačním období byla administrace veškerých projektů sjednocena pod křídly zcela nového systému MS2014+. Pro žadatele by se jednalo o důležitou změnu i v případě bezchybného fungování systému, MS2014+ je však zatím od ideálu velmi daleko. Uživatelé musí být neustále ve střehu a vyplnění předběžné žádosti trvá informovanému člověku v průměru jeden pracovní den.

Předběžné žádosti o dotaci z OPPIK je možné podávat již druhý týden. Uživatelům – ať už podnikatelům, nebo úředníkům ministerstva průmyslu a obchodu – systém příliš radosti nedělá. Projděme si spolu jednotlivé etapy od registrace až po závěrečný podpis a pokusme se zjistit, jak klíčový nástroj pro administraci projektů funguje. Zaměříme se především na problematické aspekty podávání předběžné žádosti. Základní návod na ovládání systému je natolik obecný, že prostoru je víc než dost.

registrace, vytvoření žádosti a uživatelské role

Systém MS2014+ je přístupný na adrese https://mseu.mssf.cz/. Interně je rozdělen do tří módů (žadatel, hodnotitel a poskytovatel dotace), přičemž nás nejvíce zajímá část určená pro žadatele.

Není nikterak překvapivé, že prvním krokem je registrace uživatele systému. Po zadání registračních údajů nám dorazí SMS s kódem, kterým je nutné registraci ověřit (je zapotřebí, abychom v mezidobí nezavřeli prohlížeč, jinak registraci nepůjde dokončit). Po zadání kódu obdržíme na registrační email zprávu obsahující jak systémem vygenerované přihlašovací jméno, tak odkaz, s jehož pomocí se účet aktivuje. Registrace je kompletní po prvním přihlášení do systému.

Po otevření žadatelské sekce systému je možné vytvořit novou žádost a pustit se do její editace. Je vhodné upozornit na odlišné uživatelské role, s čímž se setkáme zejména v situaci, kdy se na vytváření projektu podílí více lidí. Velice zjednodušeně řečeno: editor má možnost projekt psát, čtenář do něj nahlížet a signatář žádost finalizovat a odeslat. Stanovení rolí lze v průběhu životního cyklu projektu měnit, přidělení práv hned po založení žádosti tedy není definitivní.

Nejprve musíme vybrat příslušný dotační program a následně i výzvu – například (1) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a (2) Úspory energie. Poté je cesta k vyplňování žádosti volná. Data se vkládají do sedmi provázaných sekcí – Identifikace projektu, Umístění, Cílová skupina, Subjekty, Financování, Přiložené dokumenty a Čestná prohlášení.

Vyplňování kolonek se v podstatě neliší od objednávkového formuláře známého z běžných webových stránek – povinná pole jsou podbarvena žlutě, položky, které vyplní systém automaticky, jsou bez podbarvení, nepovinná či nerelevantní pole mají šedivé podbarvení. Podobné je to i s postupem vyplňování polí. Zadáním jedné informace se aktivuje možnost vkládat data do kolonky následující a analogicky dále.

sekce navazují, problémů je ovšem spousta

Bylo by příliš optimistické tvrdit, že vyplňování požadovaných informací je zcela intuitivní. Ono totiž bohužel není. Průměrně si je nutné na vyplnění předběžné žádosti vyhradit alespoň jeden celý pracovní den. Jednotlivé části dotační žádosti na sebe sice navazují, ale mnohdy je zapotřebí doopravdy pečlivého zamyšlení, aby byla do příslušné kolonky doplněna požadovaná informace. Jindy naneštěstí nestačí ani to. Místo popisu jednotlivých částí žádosti bychom se však měli zaměřit zejména na položky, které mohou uživatele systému skutečně překvapit, a tím notně podávání žádosti prodloužit.

Například hned v záložce Projekt je potřeba označit nejenom plánované realizace výběrových řízení, ale i možnost veřejné podpory. Pokud na tuto položku zapomeneme, systém nám neumožní tzv. rozklad financí, tedy rozdělení rozpočtu mezi vlastní prostředky a požadovanou dotaci. S jistou komplikací se lze setkat i u Specifických cílů, kde je nutné zvolit jeden (předem definovaný) cíl a dopsat k němu 100 %. Snad pouze autoři systému tuší, proč se tato část žádosti vůbec vyplňuje, když zde není jiná alternativa.

Už u předběžné žádosti se musí stanovit očekávané Etapy projektu. Podle vyjádření agentury CzechInvest by měly být etapy při práci na plné žádosti editovatelné. Nicméně prozatím raději vycházejme z toho, že je již u podání předběžné žádosti vhodné zamyslet se nad harmonogramem projektu a ten při vyplňování žádosti i uvést. Poměrně komplikovaně je nastavena i část Umístění. Uživatele zde může zarazit způsob zadávání jednotlivých území – nejprve je nutné region zvolit, poté s pomocí malé šipky přesunout do pravé části systému.

Identifikace žadatele se provádí přes IČ a následnou validaci v záložce Subjekty. Do žádosti se tímto způsobem nahrají data o společnosti z Registru osob, ke kterým je zapotřebí doplnit počet zaměstnanců za všechny majetkově propojené společnosti, roční obraty a bilanční sumu roční rozvahy v EUR. Teprve po stanovení těchto údajů je možné nastavit velikost podniku, jež je zásadní pro výši dotace.

S majetkovým propojením firem souvisí i další nedostatek MS2014+. V žádosti nepostačí uvést identifikační údaje žadatele. Je zapotřebí je doplnit informacemi o majetkově propojených podnicích. Problém nastane u zahraničních společností (např. mateřský podnik sídlí v cizině). I u nich se musí uvést IČ a adresa, MS2014+ však na tento požadavek zatím není připraven a adresy je možné zadávat pouze z Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN), kde zahraniční adresy nenajdeme. Zůstává navíc stále otevřené, jestli bude nutné identifikovat mateřskou společnost i v případě velkých firem (již tak mohou žádat o podporu v nejnižší procentuální výši), záznamů by v žádosti totiž bylo doopravdy hodně.

nezapomenout na přílohy a kontrolu

Nedílnou součástí předběžných žádostí jsou i přílohy. Je nutné doložit výkaz finanční realizovatelnosti projektu (předepsaný formát: .xlsx) a finanční výkazy jako rozvahu a výkaz zisků a ztrát za poslední dvě uzavřená účetní období (formát: .pdf; musí být dodrženo i pořadí: první vložit oskenovanou rozvahu, poté výkaz zisků a ztrát). Pokud je ve výkazech uvedeno i staré účetní období, není údajně nutné skenovat výkazy za oba roky, podle CzechInvestu postačí ten za poslední uzavřený účetní rok.

Když už máme vše vyplněno a nahráno, umožňuje systém automatickou kontrolu vyplnění požadovaných dat, samozřejmostí by měla být i pečlivá manuální prohlídka. Teprve poté lze přistoupit k elektronickému podpisu žádosti – žádost vždy podepisuje definovaný signatář, a to buď osoba statutárního zástupce, nebo osoba pověřená plnou mocí. Zejména firmy s omezující politikou instalace neznámého SW musí počítat s tím, že pro samotný podpis je potřeba mít v počítači nainstalovány programy Microsoft Silverlight a TescoSW Elevated Trust Tool, které je možné stáhnout přímo ze sekce HW a SW požadavky v systému MS2014+.

Po podpisu všech dokumentů přejdeme na podání žádosti, kde podepíšeme vygenerovaný dokument se zněním předběžné žádosti. V prvním týdnu se z tiskové sestavy předběžné žádosti jaksi vytrácely některé elektronicky vyplněné texty, chyba však již byla opravena.

Slušná rychlost, ale bohužel i nepřehlednost

Jaké jsou první postřehy s prací se systémem MS2014+? Příjemným překvapením je solidní rychlost systému bez výraznějších prodlev. Pozitivně působí i avizovaná snaha o nápravu nedostatků, které jsou z velké části způsobeny krátkým testováním systému.

Nepříjemná je naopak celková nepřehlednost a ne vždy úplně logické nastavení jednotlivých funkcí. Uživatel musí vše po každé změně ukládat. Stalo se již vícekrát, že se uživatel pokusil s již napsaným popisem projektu editovat další pole žádosti, čímž se předchozí text vymazal. Problémy byly zaznamenány i při registraci. Není zcela výjimečné, že se uživatelé po úspěšné registraci nemohli do systému přihlásit. A aby toho nebylo málo, systém občas automaticky uživatele odhlašuje, případně oznamuje chybu s několikanásobným přihlášením.

Zkušení uživatelé systému eAccount si musí zvykat na zcela nové prostředí. Úplně všichni zájemci o dotace musí počítat s tím, že vyplnění předběžné žádosti vyžaduje poměrně velkou časovou investici. Doufejme, že ministerstvo pro místní rozvoj – garant fungování systému – učiní brzy vše proto, aby MS2014+ splnil očekávání spojená s jednodušší administrací dotačních projektů a skutečně se podaří zvýšit doposud nepříliš velký uživatelský komfort.

Dotazník žadatele o dotaci

Zjistěte, které dotační programy jsou pro vás vhodné.

Aktuality e-mailem

Zanechte váš e-mail, abyste o aktuálních dotačních možnostech věděli jako první

Přihlášením k odběru newsletteru souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Nesprávný formát e-mailu.

Aktuální dotační programy

Inovační vouchery nákup expertních služeb v oblasti inovací
Zobrazit vše
  • bezplatná konzultace vašeho záměru
  • příprava dotačního projektu
  • zpracování žádosti o dotaci
  • realizace výběrového řízení
  • administrace projektu po schválení dotace
Chci se poradit
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Informace o zpracování osobních údajů