OPPIK končí, nové programy nastoupí už v říjnu

Navštívit

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Informační portál o dotacích pro podnikatele

přináší

Pro více informací volejte
800 505 565

Špatně nastavený rozpočet projektu zhatí žádost o dotaci

Špatně nastavený rozpočet projektu zhatí žádost o dotaci

8. září 2015

Logika hodnocení žádostí o dotaci z OPPIK je poměrně neúprosná. Každý projekt může získat až 100 bodů, nepřehoupne-li se přes hranici 60 bodů, má podnikatel smůlu. Firmy získaly odložením příjmu plných žádostí o jeden měsíc čas, aby své žádosti zdokonalily. Na co by se tedy měli zájemci soustředit, aby se dostali přes čáru ponoru?

Hodnotitelé Ministerstva průmyslu a obchodu prověřují, respektive od 1. října začnou prověřovat, (1) připravenost žadatele k realizaci projektu, (2) celkovou potřebnost a relevanci projektu, (3) hospodárnost rozpočtu a (4) další specifická kritéria.

Vzhledem k nastavení celého procesu je patrné, že se o klíčové body bude hrát zejména při nastavení rozpočtu projektu. Jde sice „jen“ o 18 bodů, ale vzhledem k velkému zájmu podniků o dotace to mohou být body naprosto zásadní.

Co by měl rozpočet obsahovat?

Žadatel musí velmi podrobně uvést, jaké výdaje bude projekt zahrnovat, musí odůvodnit jejich nutnost a je nutné předložit i jejich rozložení v čase.

Hospodárnost bude hodnocena na základě tzv. cen v místě a čase obvyklých. Pomůckou je Cenová soustava ÚRS v případě stavebních prací a tabulky Ministerstva práce a sociálních, potažmo Českého statistického úřadu při určení výše mezd. U dodávek to v praxi znamená, že žadatel o dotaci musí oslovit alespoň dva dodavatele potřebných strojů, HW, SW, případně služeb, zjistit jejich nabídky a tento „průzkum trhu“ v plné žádosti doložit.

Bude-li rozpočet projektu v očích hodnotitelů předražen o méně jak 5 procent, získá žádost místo 18 bodů pouze polovinu, pokud bude projekt předražen o více než 5 procent, nepřipíše si uchazeč ani bod

důkladně naplánujte výběrová řízení

Ministerstvo navíc požaduje, aby součástí detailního rozpočtu byla i velmi podrobná technická specifikace pořizovaného majetku. Úroveň by měla v podstatě odpovídat specifikaci používané při výběrových řízeních.

Vzhledem k metodologické nejistotě není momentálně příliš jasné, jestli bude v realizační fázi umožněno nastavení projektu upravit formou tzv. změnových řízení. Uchazeč tedy musí již při přípravě plné žádosti do detailu rozplánovat harmonogram nákupu jednotlivých strojů, zařízení nebo služeb. Kromě toho by měl mít ještě před definitivním odesláním žádosti představu, které produkty či služby bude možné v souladu s pravidly pro výběr dodavatelů poptávat v jednom výběrovém řízení a jaké plnění bude nutné vybrat zvlášť.

je dost času?

Odložení příjmu plných žádostí o dotaci bylo z velké části způsobeno nedokonalostí administračního systému MS2014+. Pro žadatele však posun paradoxně přinesl o měsíc delší lhůtu pro přípravu projektu.

Co s ní? Vřele doporučuji podívat se doopravdy velmi pečlivě na rozpočet projektu. Jedná se o rébus, jehož řešení nelze odkládat. Nebude-li se hodnotitelům na podzim 2015 zdát rozpočet přiměřený, budou stržené body znamenat pro osud žádosti téměř to samé, jako oteplení na severní polokouli na jaře 1912 znamenalo pro Titanic – konec nadějí.

A ve zbývajícím čase by se podnikatel měl seznámit s pravidly pro výběr dodavatele v OPPIK. Nejsou jednoduchá a vyhledání erudovaného odborníka pro vhodné naplánování výběrových řízení z hlediska času a faktického plnění proto není na škodu. Změnová řízení v průběhu realizace projektu zřejmě nebudou vůbec jednoduchá a v zárodku špatně nastavený projekt může způsobit závažné komplikace v blízké budoucnosti. Ostatně, zásadní příprava taky probíhá ještě před vyplutím z přístavu.

Dotazník žadatele o dotaci

Zjistěte, které dotační programy jsou pro vás vhodné.

Aktuality e-mailem

Zanechte váš e-mail, abyste o aktuálních dotačních možnostech věděli jako první

Přihlášením k odběru newsletteru souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Nesprávný formát e-mailu.

Aktuální dotační programy

Nemovitosti - Pomoc po tornádu rekonstrukce a rozšíření objektů zasažených tornádem
Inovační vouchery nákup expertních služeb v oblasti inovací
Zobrazit vše
  • bezplatná konzultace vašeho záměru
  • příprava dotačního projektu
  • zpracování žádosti o dotaci
  • realizace výběrového řízení
  • administrace projektu po schválení dotace
Chci se poradit
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Informace o zpracování osobních údajů