OPPIK končí, nové programy nastoupí už v říjnu

Navštívit

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Informační portál o dotacích pro podnikatele

přináší

Pro více informací volejte
800 505 565

Více času znamená tvrdší konkurenci

Více času znamená tvrdší konkurenci

6. říjen 2015

Odložením příjmu plných žádostí na 1. prosince získali podnikatelé k dobru dva měsíce. Vzhledem k enormnímu zájmu o dotace, který několikanásobně převyšuje dostupný rozpočet, je zapotřebí projekt připravit doopravdy pečlivě a zodpovědně. Dva měsíce navíc totiž získala i vaše konkurence. Podívejme se spolu, jak k přípravě plné žádosti přistoupit.

Kdo počítal s odevzdáním plné žádosti o dotaci v původním termínu, získal rozhodnutím úředníků ministerstva průmyslu a obchodu 61 dnů k doladění dílčích nepřesností. Kdo původně nestíhal, může dva měsíce tvrdě pracovat, aby dosáhl maximálního možného bodového ohodnocení.

Každý bod se bude hodit, převis poptávky po dotacích nad nabídkou je podle všeho velmi výrazný. S ukončením příjmu předběžných žádostí ve většině programů podpory OPPIK evidovala agentura CzechInvest 3 300 projektů dosahujících způsobilých výdajů ve výši 90,2 mld. korun. První výzvy přitom počítají s rozdělením mnohem nižší částky: 17,4 mld. korun. Na spoustu projektů se tedy zřejmě nedostane.

Ideálem je projekt životaschopný i bez dotací, ale pozor na předpisy

Fenomenální investiční záměr sám o sobě nestačí. Pro získání dotace z OPPIK je nutné vypracovat kvalitní plnou žádost, která bude obsahově odpovídat parametrům výzvy. Ať už se jedná o program Potenciál, Inovace, Nemovitosti, Úspory energie nebo ICT a sdílené služby, plná žádost o dotaci při mírném zjednodušení obnáší vyplnění formulářů v systému MS2014+doložení požadovaných příloh ve správném formátu.

Esenciální přílohou je bezpochyby podnikatelský záměr (projektový záměr, studie proveditelnosti – záleží na názvosloví daného programu). Ve většině programů je nutné dodržet předepsanou osnovu, u programů Aplikace, Technologie, Školicí střediska nebo Marketing lze naopak osnovu podnikatelského záměru chápat spíše jako vodítko. Zároveň je při psaní záměru nutné zohlednit výběrová kritéria, jimiž se řídí hodnotitelé. Poměrně paradoxně ovšem povinná osnova mnohdy nezohledňuje strukturu bodování projektu.

Představit žadatele a podstatu projektu

Podnikatelský záměr je možné přiblížit jako dokument o dvou stěžejních kapitolách s vnitřním členěním – v první části je třeba důsledně a komplexně představit žadatele, ve druhé části jde o adekvátní seznámení hodnotitele se samotnou podstatou projektu.

Při bližším pohledu na identifikační část podnikatelského záměru je evidentní, že žadatel musí být schopen řádně charakterizovat svou firmu. Kromě základního výčtu faktografických informací o společnosti je potřebné přesvědčit hodnotitele o svých kvalitách a schopnosti projekt realizovat. Tomu ostatně napomáhá i další sekce, v níž je třeba doložit své relevantní zkušenosti a celkovou historii žadatele. V případě, že se ucházíte o dotaci z jednoho z dotačních titulů úzce provázaných s výzkumnými a vývojovými aktivitami (VaV), nelze opomenout dosavadní VaV zkušenosti a zatajit své stávající VaV kapacity. Zásadní kapitolu identifikační části podnikatelského záměru představuje také provázání projektu na marketing a obchod. Vše musí být podloženo celkovou podnikatelskou strategií a důvěryhodnou analýzou trhu. Musí být patrné, že projekt zapadá do rozvoje firmy a evropské peníze doopravdy přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku.

Pro představení samotného investičního záměru je nutné uvést důkladný popis aktivit a specifikaci přípravy, přiblížit cíle, místo realizace či způsob ukončení projektu. Pozornost je zapotřebí věnovat i organizačnímu a personálnímu zajištění projektu a podrobné technické specifikaci investice včetně odpovídající finanční analýzy. Stranou nesmí zůstat ani kvalitně připravený rozpočet projektu (tomuto tématu jsme věnovali samostatný článek) a přehledný harmonogram zahrnující i postup výběrových řízení na dodavatele pořizovaných služeb, produktů či prací.

Nabídněte čísla i příběh

Vypracování kvalitní a současně korektní plné žádosti obsahující všechny nezbytné náležitosti je náročný úkol vyžadující několik týdnů usilovné práce. Podnikatelé navíc musí počítat s tím, že se o první dotace pro firmy rozdělované v období 2014-2020 strhne doopravdy tvrdý boj.

V úterý 1. prosince by mělo být vše připraveno. Z žádosti musí být patrné, že dává smysl. Hodnotitelé tam musí nalézt veškeré technické údaje, musí odpovídat rozpočet a rozhodně neuškodí celou žádost pojmout jako čtivý příběh o investici vycházející z celkové strategie rozvoje firmy, díky níž se váš podnik posune o pořádný kus dál.

Dotazník žadatele o dotaci

Zjistěte, které dotační programy jsou pro vás vhodné.

Aktuality e-mailem

Zanechte váš e-mail, abyste o aktuálních dotačních možnostech věděli jako první

Přihlášením k odběru newsletteru souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Nesprávný formát e-mailu.

Aktuální dotační programy

Nemovitosti - Pomoc po tornádu rekonstrukce a rozšíření objektů zasažených tornádem
Inovační vouchery nákup expertních služeb v oblasti inovací
Zobrazit vše
  • bezplatná konzultace vašeho záměru
  • příprava dotačního projektu
  • zpracování žádosti o dotaci
  • realizace výběrového řízení
  • administrace projektu po schválení dotace
Chci se poradit
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Informace o zpracování osobních údajů