Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Informační portál o dotacích pro podnikatele

přináší

Pro více informací volejte
800 505 565

Vysokorychlostní internet? Březnovému vyhlášení výzvy už nic nebrání

Vysokorychlostní internet? Březnovému vyhlášení výzvy už nic nebrání

15. březen 2017

Výzva v dotačním programu Vysokorychlostní internet bude vyhlášena pravděpodobně ještě do konce března. Jak jsou definována tzv. bílá místa a jaké podmínky je třeba splňovat, aby mohl žadatel na svůj projekt získat až 200 milionů? To vysvětluje dotační odborník Ondřej Beránek.

Po dlouhém odkládání se zdá, že program Vysokorychlostní internet bude otevřen ještě v březnu. Je nějaká překážka, která by způsobila další odklad?

Program je v rámci OPPIK procesně ve stadiu, kdy už může být vyhlášen. To dříve nebylo. Program nebyl vykomunikován a ani řádně připomínkován. Především nebyla schválena výběrová kritéria programu. Nyní už je pouze na řídícím orgánu, tj. na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kdy přesně zveřejnění detaily výzvy a jak nastaví časové období pro příjem žádostí.


V médiích je tento program časté téma, ale přesto – proč má takové zpoždění?

Jedná se o komplikovanou agendu, do které zasahuje více subjektů. Hlavním důvodem byla nejasnost implementační struktury (možný vstup Ministerstva vnitra) a problém při identifikaci tzv. bílých míst.


Je už znám termín vyhlášení výzvy a podávání žádostí o dotaci?

Definitivní datum ještě stanoveno není, očekáváme ho ale na přelomu března a dubna. Příjem žádostí pak poběží přibližně 5 měsíců.


Hlavním cílem programu je pokrytí zmíněných tzv. bílých míst. Jak jsou definována?

Bílá místa byla vybrána na základě průzkumu, který zajistil Český telekomunikační úřad. Jedná se o lokality základních sídelních jednotek, ve kterých většina adresních míst nemá přístup k vysokorychlostnímu připojení k internetu a zároveň není pravděpodobné, že zde do tří let dojde ke změně. Cílem je zajistit, aby v regionech, kde selhávají tržní principy v přístupu k širokopásmovému připojení (tedy v tzv. bílých místech), byla vybudována infrastruktura, která zajistí domácnostem stabilní připojení k vysokorychlostnímu internetu s rychlostí stahování dat mininimálně 30 Mbit/s.


Je pro žadatele k dispozici seznam těchto lokalit?

Seznam těchto lokalit neboli tzv. intervenčních oblastí je už k dispozici. Vyznat se v něm ale není úplně snadné. Pokud klient zavolá, jsme schopni mu pomoci a podat informace, které potřebuje.   


Pro tuto výzvu je určeno přes 11 mld. korun. Kolik může žadatel získat na jeden projekt?

Výše dotace činí až 75 % ze způsobilých výdajů projektu (především stavební práce, věcná břemena, pasivní infrastruktura). Na jeden projekt je možné získat až 200 milionů korun.


dEJME TOMU, že mám o dotaci zájem. Co musím splňovat, abych mohl podat žádost o tyto finance z EU?

Především vstupní kritéria, což jsou obecná pravidla OPPIK (např. prokázání finančního zdraví žadatele, bezdlužnost atd.). Musíte být schopen doložit všechny požadované přílohy, jako je projektová dokumentace, prohlášení o propojených subjektech nebo stavební rozpočet dle ceníku stavebních pracích. To je základ.


Na co konkrétně pak mohu finance v rámci programu získat?

Například na vybudování pasivní síťové infrastruktury – především infrastruktury telekomunikačních sítí, kabelovodů, tedy podzemního potrubí nebo vedení používaného k uložení kabelů, i na rozvodné skříně. Dále také na stavební a inženýrské práce, na geodetické zaměření, projektovou dokumentaci, na náklady na potřebnou technologii a zprovoznění.


ZKUSTE prosÍm STRUČNĚ SHRNOUT DOTAČNÍ PROCES V RÁMCI PROGRAMU
 

Celý projekt se skládá z těchto základních kroků – příprava a podání žádosti o poskytnutí dotace, přičemž klíčovou přílohou je podnikatelský záměr včetně nutných příloh. Příprava zabere určitě několik měsíců a je třeba ji nepodcenit. Důležité je získat všechny potřebné povinné přílohy a zajistit formální správnost projektu. Ta zvyšuje šanci, že projekt získá maximální skóre během hodnocení. Minimálně v této fázi doporučuji spolupráci s dotačními specialisty, kteří si vše vezmou na starost.

Projekt je vyhodnocen asi do 4 měsíců od podání žádosti. Pokud je rozdělen do etap, pak je dotace proplácena zpětně za každou etapu, a to jako procentuální podíl z reálně vynaložených nákladů. Na konci projektu je nutné doložit splnění závazného ukazatele – tzn. domácnosti, které mají nově přístup k širokopásmovým sítím s přenosovou rychlostí nejméně 30 Mb/s (minimálně 40 % adresních míst obytných budov).


Vše padá a stojí na kvalitě dotační žádostí. Máte nějaké doporučení, jak maximalizovat její šance na úspěch?

Žádost musí především získat vysoký počet bodů v hodnocení. Klíčové je ale to, aby projekt vůbec do věcného hodnocení postoupil a nebyl vyřazen „na formálních podmínkách“. Důležitými kritérii bude míra zasíťování dané oblasti a případně zvolené technické řešení. Jakákoli chyba v projektu může znamenat jeho vyřazení. Proto doporučuji spolupráci s profesionály, kteří mají s OPPIK a projekty z ICT oblasti zkušenosti.

Máte zájem o konzultaci? Zajímá vás program Vysokorychlostní internet? Napište na info@oppik.cz nebo na 800 505 565.


Dotazník žadatele o dotaci

Zjistěte, které dotační programy jsou pro vás vhodné.

Aktuality e-mailem

Zanechte váš e-mail, abyste o aktuálních dotačních možnostech věděli jako první

Přihlášením k odběru newsletteru souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Nesprávný formát e-mailu.

Aktuální dotační programy

Vysokorychlostní internet: Tvorba digitálních technických map pořízení a rozvoj digitálních technických map (DTM) a souvisejícího informačního systému
Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID-19 na pořízení materiálu, mzdy a financování řešení
Zobrazit vše
  • bezplatná konzultace vašeho záměru
  • příprava dotačního projektu
  • zpracování žádosti o dotaci
  • realizace výběrového řízení
  • administrace projektu po schválení dotace
Chci se poradit
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Informace o zpracování osobních údajů