Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Informační portál o dotacích pro podnikatele

přináší

Pro více informací volejte
800 505 565

Vyznejte se v programu ICT a sdílené služby

Vyznejte se v programu ICT a sdílené služby

14. červen 2016

Rekordní alokace více než 4 miliardy korun v programu ICT a sdílené služby znamená pro žadatele vysokou šanci na získání dotace. Takový objem finančních prostředků se v budoucnu již nebude opakovat a vyhlášení výzvy je za dveřmi. Pokud chcete z balíku financí získat část pro svůj podnik, je třeba se v programu nejprve dobře vyznat.

Dotace pro program ICT a sdílené služby jsou přidělovány z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Program přitom podporuje tři oblasti, pro které můžete o dotaci žádat – vývoj softwaru, budování a modernizaci datových center a zřizování a provoz center sdílených služeb. Co patří v jednotlivých oblastech mezi podporované aktivity a co vlastně znamenají?

Dotace na mzdy vývojářů softwaru a jejich nového technologického vybavení

Mezi podporované aktivity v programu ICT a sdílené služby – vývoj softwaru patří sofistikovaná ICT řešení, vývoj digitálních služeb, aplikací a firmware. Z dotace můžete financovat superhrubé mzdy stávajících i nových zaměstnanců, pořízení potřebného hardwaru a sítí, strojů i zařízení, nákup softwarových licencí či know-how, služby poradců, expertů, studie (pouze pro malé a střední podniky) a ostatní neinvestiční služby. O dotaci mohou žádat podniky všech velikostí působící v oblasti tvorby nových softwarových řešení včetně specifických oblastí, jako jsou aplikace pro chytré telefony.

Dotace na výstavbu či modernizaci datového centra

Tzv. datové centrum je nejvhodnějším místem pro datová úložiště, servery a další infrastrukturu ICT. Zde jsou pro ně zajištěny ideální technologické podmínky i vysoká bezpečnost uložení. Program ICT a sdílené služby – datová centra podporuje podniky všech velikostí, které se chystají právě tzv. datová centra nově vybudovat nebo zmodernizovat. Z dotace můžete pořídit pozemky, budovy a stavby, rekonstruovat nemovitost, pořídit hmotný a nehmotný majetek či financovat expertní poradenské služby (pouze pro malé a střední podniky).

Dotace na vytvoření centra sdílených služeb

Podporovanými aktivitami programu ICT a sdílené služby – centra sdílených služeb je zřizování a provoz tzv. center sdílených služeb. Jejich cílem je snížení firemních nákladů za takové aktivity, které nejsou hlavním zdrojem příjmů klienta. Mezi nejčastější sdílené služby patří zajišťování agend v oblasti financí, účetnictví, IT, personálních služeb apod.

Firma například pro své dceřiné i jiné společnosti vytvoří samostatné centrum, které bude řešit účetnictví ostatních společností. Dotace pak využije na superhrubé mzdy zaměstnanců nového střediska, na pořízení potřebného hardwaru, sítí, strojů a zařízení, nákup hardwarových licencí či know-how, na služby poradců, expertů, studie (pouze pro malé a střední podniky) a na ostatní neinvestiční služby,“ říká Milan Struna, projektový manažer společnosti eNovation.

Jak je to s kritérii pro schválení dotace? Pro projekty ve všech třech podporovaných oblastech platí, že musí být realizovány mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti však může být v Praze. Dotace na jeden projekt se pohybuje ve výši 1 – 200 mil. Kč. Procentuální výše dotace je určena velikostí podniku a pohybuje se v rozmezí 25 – 45 %. O schválení projektu rozhodne udělený počet bodů. „Doporučuji proto přípravu žádosti již neodkládat. Precizním zpracováním a včasným podáním šanci na schválení žádosti a přidělení financí zvyšujete,“ doplňuje Milan Struna.

Dotazník žadatele o dotaci

Zjistěte, které dotační programy jsou pro vás vhodné.

Aktuality e-mailem

Zanechte váš e-mail, abyste o aktuálních dotačních možnostech věděli jako první

Přihlášením k odběru newsletteru souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Nesprávný formát e-mailu.

Aktuální dotační programy

Aplikace na mzdy a materiál
Inovace výrobní technologie vč. nehmotného majetku a investic do nemovitostí
Potenciál pořízení výzkumného vybavení
Zobrazit vše
  • bezplatná konzultace vašeho záměru
  • příprava dotačního projektu
  • zpracování žádosti o dotaci
  • realizace výběrového řízení
  • administrace projektu po schválení dotace
Chci se poradit
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Informace o zpracování osobních údajů