OPPIK končí, nové programy nastoupí už v říjnu

Navštívit

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Informační portál o dotacích pro podnikatele

přináší

Pro více informací volejte
800 505 565

Z programu Eko-energie jsou Úspory energie

Z programu Eko-energie jsou Úspory energie

13. květen 2015

S rozpočtem ve výši 20 mld. korun je program Úspory energie jedním z klíčových programů celého Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Jak lze vyvodit z názvu, program je zaměřený na podporu investic cílících na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Co dalšího by měl zájemce vědět?

Úspory energie navazují na hojně využívaný program Eko-energie, jenž v minulých letech pomáhal tuzemským firmám ve dvou hlavních oblastech – energetických úsporáchobnovitelných zdrojích. V novém rozpočtovém období 2014 – 2020 byly od sebe tyto aktivity odděleny a každá spadá pod nezávislý program podpory s vlastní alokací.

Víc peněz a širší spektrum činností

Rozdílů je však víc než jen zvýšení rozpočtu z 12,5 mld. na již zmíněných 20 mld. korun. Nově bylo v programu rozšířeno rozmezí finanční podpory. Zatímco program Eko-energie podporoval jednotlivé projekty částkou od 500 tis. do 30 mil. korun, Úspory energie budou rozdělovat dotace od 500 tis. do 250 mil. korun. Míra podpory činí 50 procent způsobilých nákladů pro malé podniky, 40 procent pro střední podniky30 procent pro velké podniky.

Když už jsme u způsobilých žadatelů, je vhodné upozornit, že program nově počítá i s družstvy a zemědělskými podnikateli. Dotace tedy podpoří projekty realizované v následujících odvětvích: zpracovatelský průmysl, zemědělství, těžba a dobývání, výroba a rozvod energie, zásobování vodou, nakládání s odpady, sanace, stavebnictví, velkoobchod, maloobchod, doprava a skladování, informační a komunikační technologie, správa a pronájem nemovitostí, vzdělávání, zdravotní a sociální péče, vědecké a technické činnosti, administrativa a podpůrné činnosti jako cestovní ruch, zaměstnanost nebo bezpečnost.

Oproti minulému období byly rozšířeny i podporované činnosti. Bude tedy možné dotovat i nákup obnovitelných zdrojů energie pro vlastní firemních spotřebu, velkou změnou je i podpora modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů. Říkáme-li „A“, dodáme i „B“: obě zmíněné aktivity, pořízení fotovoltaického systému pro vlastní spotřebu či vysoce efektivního osvětlení, bude možné uskutečnit, jen pokud budou součástí komplexního projektu zahrnujícího i další energeticky účinná opatření. 

Pozor na omezení

Během první výzvy rozdělí ministerstvo průmyslu a obchodu rovnou 5 mld. korun. Úředníci však stanovili některá omezení.

Například? 

  • Ačkoli na dotaci dosáhnou i velké podniky, celkem si velké firmy mohou rozdělit nanejvýš 40 procent alokace výzvy. 
  • Při snižování energetické náročnosti výroby a technologických procesů nesmí nová zařízení překročit dvojnásobek původní kapacity. Nahrazené zařízení navíc nesmí být nadále využívána.
  • Projekty, které dosáhnou vnitřního výnosového procenta vyššího než 15 %, nebude možné podpořit dotací, ale tzv. finančními nástroji (úvěry, záruky).
  • Pokud si investice žádá posouzení v územním a stavebním řízení, musí být veškerá rozhodnutí doložena už při podání plné žádosti (územní rozhodnutí s právní mocí, územní souhlas, účinná veřejnoprávní smlouva, stavební povolení, kladné vyjádření stavebního úřadu k ohlášení stavby aj.)

I přes tato omezení zůstává program Úspory energie zajímavou možností, jak podpořit realizaci energeticky účinných a efektivních opatření, která povedou k podstatné úspoře fixních nákladů firem. Příprava projektů by vzhledem k harmonogramu výzev (příjem předběžných žádostí je umožněn už od začátku června) měla být v plném proudu. Není-li tomu tak, kontaktujte co nejdřív odborníky.

Dotazník žadatele o dotaci

Zjistěte, které dotační programy jsou pro vás vhodné.

Aktuality e-mailem

Zanechte váš e-mail, abyste o aktuálních dotačních možnostech věděli jako první

Přihlášením k odběru newsletteru souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Nesprávný formát e-mailu.

Aktuální dotační programy

Nemovitosti - Pomoc po tornádu rekonstrukce a rozšíření objektů zasažených tornádem
Inovační vouchery nákup expertních služeb v oblasti inovací
Zobrazit vše
  • bezplatná konzultace vašeho záměru
  • příprava dotačního projektu
  • zpracování žádosti o dotaci
  • realizace výběrového řízení
  • administrace projektu po schválení dotace
Chci se poradit
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Informace o zpracování osobních údajů