Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Informační portál o dotacích pro podnikatele

přináší

Pro více informací volejte
800 505 565

Slovník pojmů

Platby ex-ante

V případě platby ex-ante získá příjemce finanční prostředky před zahájením realizace samotného projektu.

Platby ex-post

Proplacení způsobilých výdajů až po realizaci daného projektu či dílčí etapy projektu. Příjemce musí nejprve zafinancovat...

Povinná publicita

Příjemce dotace je povinen informovat veřejnost o skutečnosti, že je jeho projekt financován ze strukturálních fondů EU....

Požadované prostředky

Objem finančních prostředků požadovaných žadatelem v Žádosti o poskytnutí dotace.

Pravidla pro výběr dodavatelů

Při výběru dodavatelů pro realizaci projektu musí příjemce dotace dodržovat pravidla pro jejich výběr. Tato pravidla jsou...

Prioritní osa

Každý operační program má své prioritní osy, v rámci kterých jsou stanoveny specifické cíle. Ty jsou pak naplňovány...

Programové období

V rámci programového období mohou subjekty čerpat z jednotlivých operačních programů. Programová období se mění v sedmiletých...

Programový dodatek

Prováděcí dokument definující strategii a priority pomoci, schválené v rámci jednotlivých operačních programů.

Projekt

Investiční akce podniku, jejíž část má být podpořena finančními prostředky z EU. Úspěšný projekt musí splňovat stanovené cíle...

Projektová žádost

Dokumentace, kterou zpracovává žadatel o finanční podporu. Žádost musí být zpracována v souladu s podmínkami daného...

Projektový cyklus

Proces, který mapuje celý cyklus projektu od původního projektového záměru, nalezení vhodného dotačního titulu až po samotnou...

Projektový záměr

Konkrétní představa o plánovaném projektu, ve které jsou definovány cíle projektu, zdroje financování, způsoby realizace,...

Průběžná výzva

Výzva, v níž jsou žádosti o podporu z fondů EU přijímány a vyhodnocovány průběžně.

Příjemce dotace

Subjekt, jehož žádost o poskytnutí dotační podpory byla na základě hodnotícího procesu úspěšně schválena. Poskytovatelem...

Přílohy projektové žádosti

Přílohy jsou povinné součásti projektové žádosti. Ta je pak kompletně předložena zprostředkujícímu subjektu nebo konečnému...

Příručka pro příjemce

Jednotný soupis povinností žadatele a pokynů pro realizaci projektu.

Dotazník žadatele o dotaci

Zjistěte, které dotační programy jsou pro vás vhodné.

Aktuality e-mailem

Zanechte váš e-mail, abyste o aktuálních dotačních možnostech věděli jako první

Přihlášením k odběru newsletteru souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Nesprávný formát e-mailu.

Aktuální dotační programy

Úspory energie realizace úsporných opatření
Technologie pro začínající podniky nákup strojů, technologických zařízení, vybavení a software
Nemovitosti - uhelné regiony rekonstrukce zastaralých objektů a brownfields
Zobrazit vše
  • bezplatná konzultace vašeho záměru
  • příprava dotačního projektu
  • zpracování žádosti o dotaci
  • realizace výběrového řízení
  • administrace projektu po schválení dotace
Chci se poradit
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Informace o zpracování osobních údajů